Класификация на породите Група 5

 

 

Секция 1: Северни впрегатни кучета

Секция2: Северни ловни кучета

Секция 3: Северни кучета пазачи и пастирски

Секция 4: Eвропейски шпицове

Секция 5: Aзиатски шпицове и близки породи

Секция 6: Примитивен тип

Секция 7 Примитивен тип – ловни

Секция 8: Примитивен тип – ловни с гребен на гърба

Секция 1: Северни впрегатни кучета

1. Гренландия (Дания)

Гренландско куче (Grеnlandshund (274), 25/03/03

2. Русия (Северни държави/NKU)

Самоед  (Samoiedskaia Sabaka (212), 22/07/97

3. САЩ

Аляски маламут (Alaskan Malamute (243), 14/08/96

Сибирско хъски (Siberian Husky (270), 02/02/95

4. Канада

Ескимо дог (Canadian Eskimo dog 211 ) , 07.11.2018

Секция 2: Северни ловни кучета

1. Норвегия

Норвежки елкхунд сив (Norsk Elghund Grеу (242), 09/08/99

Норвежки елкхунд черен (Norsk Elghund Sort (268), 09/08/99

Норвежки лундехунд (Norsk Lundehund (265), 10/11/11

2. Русия

Руско – европейска лайка (Russko-Evropeiskaia Laika (304), 13/10/10

Източно – сибирска лайка (Vostotchno-Sibirskaia Laika (305), 13/10/10

Западно – сибирска лайка (Zapadno-Sibirskaia Laika (306), 13/10/10

3. Швеция

Ямхунд (Jamthund (42), 25/03/03

Норботоншпиц (Norrbottenspets (276), 28/07/09

4. Финландия

Карелско мечо куче (Karjalankarhukoira (48) (Karelian Bear Dog), 12/03/99

Фински шпиц (Suomenpystykorva (49) (Finnish Spitz), 12/03/99

Секция 3: Северни кучета пазачи и пастирски

1. Исландия

Исландско пастирско куче (Islenskur Fjаrhundur (289), 06/03/07

2. Норвегия

Норвежки бухунд (Norsk Buhund (237), 09/08/99

3. Швеция

Шведски лапхунд (Svensk Lapphund (135), 10/11/11

Шведски волфхунд (Vаstgоtaspets (14) (Swedish Vallhund), 26/03/09 4.

4. Финландия

Финландски лапхунд (Suomenlapinkoira (189) (Finnish Lapphund), 12/03/99

Лапонско пастирско куче (Lapinporokoira (284) (Lapponian Herder), 12/03/99

Секция 4: Eвропейски шпицове

1.Германия

Немски шпиц (Deutscher Spitz (97), 05/03/98

a) волфшпиц – кийсхунд б) голям шпиц бял кафяв или черен в) среден шпиц бял кафяв или черен оранжев, сив и други цветове г) миниатюрен шпиц бял кафяв или черен оранжев, сив и други цветове д) цвергшпиц

померан  (Pomeranian) всички цветове

2. Италия

Волпино италиано (Volpino Italiano (195), 27/11/89

Секция 5: Aзиатски шпицове и близки породи

1. Китай (Великобритания)

Чау чау (Chow Chow (205), 13/10/10

2. Германия

Евразиер (Eurasier (291), 06/01/94

3. Кoрея

Корея Хиндо дог (Korea Jindo Dog (334), 19/11/04

4. Япония

Акита (Akita (255), 13/03/01

Американска акита (Аmerican Akita (344), 06/07/05

Хокайдо (Hokkaido (261), 20/12/94

Каи (Kai (317), 20/12/94

Кишу (Kishu (318), 20/12/94

Японски шпиц (Nihon Supittsu (262), 00/00/87

Шиба (Shiba (257), 15/06/92

Шикоку (Shikoku (319), 05/06/95

Секция 6: Примитивен тип

1. Израел

Канан дог (Canaan Dog (273), 28/11/85

2. Maлта (Великобритания)

Фараонско куче (Pharaoh Hound (248), 24/06/87

3. Meксико

Xoloitzcuintle (234), 13/10/10

a) стандартен б) среден в) миниатюрен

4. Перу

Перуанско голо куче (Perro sin pelo del Perо (310), 13/03/01

a) голямо б) средно в) миниатюрно

5. Централно Африкански регион (Великобритания )

Басенджи (Basenji (43), 25/11/99

Секция 7. Примитивен тип – ловни

1.Испания

Канарско поденко (Podenco Canario (329), 24/06/87

Поденко от Ибиса (Podenco Ibicenco (89), 26/05/82

a) грубокосместо г) гладкокосместо

2. Италия

Чирнеко от Етна, (Cirneco dell’Etna (199), 27/11/89 3.

3. Португалия

Португалско поденго (Podengo Portuguеs (94), 04/11/08

a)голямо дългокосместо с груб косъм късокосместо с мек косъм б) средно дългокосместо с груб косъм късокосместо с мек косъм в) малко дългокосместо с груб косъм късокосместо с мек косъм

Секция 8: Примитивен тип – ловни с гребен на гърба

1. Taйланд

Тай риджбек дог (Thai Ridgeback Dog (338), 26/05/03

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

Виж Още