Всеки може и трябва да подава сигнал

 

От последните дни – на снимката е едно „любимо“ куче, собственикът отказва да го даде, защото го обичал много. Един метър верига, кал, стар сандък, сух хляб, хвърлен понякога в калта! Съседите казват, че кучето вие от студ и глад по цяла нощ!

Доброволци към местния приют в Перник,  заедно с НПО, със съдействието на Кмета и на Мартин Янчев, успяват да убедят собственика, пожарникар от Перник, да даде кучето. Тя е Айра. Ще бъде прегледана и кастрирана. Има осиновителка.  (Сн. Златка Главчева). Подаден е сигнал към БАБХ.

 Има Закони и те трябва да се спазват, независимо от факта, че за някои хора това е „просто някакво куче“.

Всеки уважаващ себе си държавник би трябвало да си дава сметка, че адекватната защита на животните не е измислица на „изкукали лелки“, а е в интерес на цялото общество. Случаите на жестоко отношение към животните са с доказано трайни и необратими последици върху психиката на човека и особено на децата. И един от белезите на деградация на всяко общество.

Нашето законодателство в това отношение е достатъчно добро. Но по цялата верига – благодарение на изключителната незаинтересованост и симулация на дейност на институции на държавно ниво, на местно ниво и в огромна степен – на  собствениците на домашни любимци – положението е напълно катастрофално.

Въпреки наличието на Закон за защита на животните (ЗЗЖ), Закон за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД) и Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, резултатите са изключително скромни.

Ако  всеки си вършеше работата…

Държавните институции: никакъв  контрол от отговорните институции по прилагането на ЗЗЖ. Показателен е фактът, че почти няма наложени санкции за установени нарушения и престъпления спрямо животни. А Законът предвижда лишаване от свобода до 2 години и глоба от 3500 до 5000 лв.”

Местната власт: минимални резултати в отделни общини. Повечето въобще нямат програми, а ако имат – не ги изпълняват, ако ги изпълняват – животните в приютите бедстват. Местната власт не прави нищо както по отношение на мерките, целящи намаляване на безстопанствените кучета, така и по отношение на ограничаване на насилието над животни. Липсва контрол върху домашните кучета; увеличава се броят на безстопанствените животни по селата; убийствата на малки там са приети за норма. Няма изградени нови приюти, а съществуващите не отговарят на изискванията.

Неправителствените организации:  Голяма част от тях работят активно по прилагане на мерките, определени в ЗЗЖ. На повечето, обаче, ресурсите са много ограничени, разчитат на дарения, препълнени са и нямат възможност да откликнат на всеки сигнал за множество бедстващи животни. В допълнение: много „тарикати“ решават, че могат да правят пари от дарения на състрадателни хора и саботират тази дейност, а хората, нагърбили се с тази спасителна мисия буквално изнемогват.

Собствениците на домашни любимци: Често решението да си вземат домашен любимец е спонтанно и необмислено. В повечето случаи липсва отговорно поведение, свързано с кастрация и предотвратяване на нежеланото поколение, което често се изхвърля на улицата. Задълженията на собствениците на животни – компаньони, са регламентирани ясно в ЗЗЖ и ЗВМД.

Напълно нерешен е въпроса с нерагламентираното развъждане, което е изворът на огромного количество нежелани кучета. В интернет пространството е пълно с обяви за всякакви „породисти кучета  за по 150-200 лева за бройка“. Отношението на тези продавачи е : Кучето си е мое, ще правя с него каквото поискам. Няма кой да ми каже дали ще ражда или не“. А би трябвало да има кой да каже и да накаже после.

Тук се развъждат български овчарски кучета: село Голяма Раковица, сн. Веселина Николова

Социалните мрежи: Постове за бедстващи кучета са в изобилие. Безконечни спорове какво и как трябва да се направи. Хора, които по някакъв начин са опитали да помогнат, без да са много ангажирани по темата, биват така охулвани, че следващия път просто ще подминат.

Бъдете ангажирани

Изключително важно е да се знае,че независимо дали става дума за инцидент или престъпление, телефонът, на който трябва да подадете сигнал е 112. Трябва да знаете,че инцидентите с животни са включени в Чл. 13 на националния класификатор на спешните повиквания, тоест от 112 не могат да ви отговорят, че това не е спешно. Бъдете настоятелни, отзовават се.


Насилието над животни, включително стрелба, отравяне и др. включително и на бездомни животни, вече е престъпление и у нас. Както всяко престъпление, случаите на насилие над животни трябва да бъдат разследвани от полицията и прокуратурата. Подайте жалба, ако сте свидетел на такова престъпление.


За лоши условия на отглеждане на животни, включително във ферми, развъдници и приюти за безстопанствени животни, както и за други нарушения за Закона за защита на животните, подайте сигнал към съответната областна структура на Българска агенция по безопасност на храните, която е контролен орган за спазването и прилагането на закона.  Всеки, който е свидетел на подобно отношение, може да подаде сигнал.

 

Сн. Ан Петкова

Важно е да знаете, че при инциденти с животни, задължение да реагира има Пожарната – това е вменено като отговорност с Наредба на министъра на вътрешните работи.

Когато се касае за жестокост към животно – това е в компетенциите на полицията .

За целта е добре да сте запознати с точките на Законите:

Закон за защита на животнител Линк   – http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bul164633.pdf


“Чл.350 б (1) Който умишлено умъртви животно чрез удушаване, обесване, разкъсване, смачкване или пребиване на животно; одиране, разчленяване или изкормване преди умъртвяването; хвърляне в огън, в агресивни среди, от големи височини или под движещи се превозни средства; чрез отрова или инжектиране на вещества, които предизвикват мъчителна и болезнена смърт се наказва с лишаване от свобода до 1 година или пробация, както и глоба от 500 до 1000 лв.

(2) Ако деянието е извършено повторно деецът се наказва с глоба от 1000 до2000 лв. и с лишаване от свобода до 1 година.

(3) Когато деянието по ал.1 е извършено от длъжностно лице или лице осъществяващо дейност или професия свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, наказанието е лишаване от свобода до 1 година или пробация, както и глоба от 1000 до 2000 лв. а при повторно извършване на деянието – глобата е от 2000 до 3000 лв.

Чл. 350 в (1) Който организира боеве с животни и/или предоставя животни за боеве и който в нарушение на закона убие животно по начин опасен за други животни или за хора, ако не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до 1 година или пробация , както и с глоба до 2000 лв.

(2) Ако деянието е извършено повторно деецът се наказва с лишаване от свобода до 1 година или пробация, както и с глоба от 2500 до 3500 лв.

(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено от длъжностно лице или лице осъществяващо дейност или професия свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, наказанието е лишаване от свобода до 1 година или пробация, както и глоба от 2500 до 3500 лв., а при повторно извършване на деянието, извършителят се наказва с лишаване от свобода до 2 години и глоба от 3500 до 5000 лв.”


Закон за ветеринарно медицинската дейност – линк: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/02/18/zakon_za_veterinarnomedicinskata_dejnost_14_02_2020.pdf

Глава Седма – защита и хуманно отношение към животните

НАРЕДБА № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135612080

 

 

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

    Виж Още