Стилът Pet Friendly

Представяме ви един Анализ на ефекта  „Pet Friendly“ стил, чийто автор е  Мария Янева – доктор по икономика, съдебно-икономически експерт и преподавател. Тя е любител на животните, почитател и изследовател на PET FRIENDLY стила и в частност – на ефекта от него.

В условията на пазарна икономика, свят на иновации и технологичен подем все по-често обект на дискусии са правата на човека и хуманното отношение към животните, в това число нашите домашни любимци. Голяма част от икономическите субекти имат домашни любимци, които оказват благоприятно въздействие върху нас като личности. В тази връзка през последното десетилетие обект на засилен медиен и маркетингов интерес е стилът „pet friendly” във всичките му форми.


Акцентът е поставен върху идеята за свят, в който може да включим домашният си любимец в нашия личен, социален, обществен и професионален свят без да пренебрегваме отговорностите си.


Обект на научното изследване: стилът „pet friendly” и ефектът върху обществото.

Като изхождаме от идеята за „pet friendly” стила, цел на настоящата разработка е да се анализират възможностите за приобщаване на домашния ни любимец към обществения и социален живот на икономическите агенти. Основните задачи се свързват с характеризиране на възможностите за приобщаване на идеята за „pet friendly”, чрез анализ и авторово проучване.

* * * В професионалния свят на икономическите агенти и в практиката на компаниите с дългогодишни традиции е заложена идеята за кариерно развитие на служителите, в това число и осигуряване на социални придобивки като обяд и напитки по време на работния ден, гъвкаво работно време, осигуряване на карти за спортни дейности, служебни автомобили, преференциални отстъпки за служители и др. Въпреки това идеята за “pet friendly” стил, не е широко застъпена.

В тази връзка, през 2017 г. ветеринарна болница провежда проучване в САЩ сред 1200 анкетирани за въздействието на домашните любимци на работното място, като в процентно съотношение между 75-85% от участниците са на мнение, че присъствието им подобрява микроклимата в организацията, повишава нивото на отговорност и лоялност на служителите към работния процес, както и намалява стреса.


Всъщност понятието „pet friendly” може да се дефинира като съвкупност от места, обекти, които са подходящи за посещения с домашни любимци и са приятелски настроени към тях.


Може да се счита, че стилът “pet friendly” повлиява положително при комуникацията между служителите, както и с клиенти, тъй като те могат да бъдат обект на първоначален разговор, чрез който да се премине към същинската работна тематика. Разбира се, съществуват и редица недостатъци в работната среда, сред които възможност за несъотвествие на характерите на животните, определени алергични реакции на служители и клиенти, но те не превишават предимствата на ефекта на “pet friendly” средата.

В XXI век все по-често обект на дискусии е хуманното отношение към животните и в частност домашните любимци. Свидетели сме на множество организации, които защитават правата на бездомните животни и се грижат за тях, аналогично и към животните в дивата природа. В градски условия все по-често се апелира за поставяне на купи с храна и вода, както и импровизирани къщички за животните, което цели както да помогне на животните в нужда, така и да създаде чувство за отговорност към животинския свят.

Същевременно от друга страна се наблюдава и засилваща се маркетингова стратегия с цел привличане на потребители. В тази насока са:

  • създаване на приятелски настроени към животните хотели, където може да отседнем с домашния си любимец;
  •  кафенета, ресторанти, сладкарници, барове, в които ние и нашите домашни любимци ще бъдем приятелски посрещнати и като комплимент ще предложат на нашите пухкави приятели вода и бисквитки;
  • стоителство на сгради, които да отговарят не само на потребностите на икономическите агенти, но и на техните домашни любимци;
  •  криптовалута Dogecoin, при която акцентът е поставен върху куче от породата и се самоопределя като „забавна и приятелска“;
  •  допускане на домашни любимци да пътуват в самолет, но заедно със стопанина.

Ефектът „pet friendly” набира все по-голяма популярност

Любителите на животните все по-често търсят „pet friendly” обекти, които да посещават. Като същите могат да бъде групирани в две групи:

  • любители на животните, които искат да прекарват повече време с домашните си любимци;
  • любители на животните, които нямат домашен любимец, но искат да се докоснат до „pet friendly” света.

С цел удовлетворяване на потребностите на потребителите от втората група са създадени т.нар. зоо кафенета. Един от впечатляващите обекти – ZooCafe Budapest е позициониран в Будапеща, Унгария. В това кафене може да прекарате време с вашите приятели от живитинския свят и същевременно да се любувате на свободно пуснати в обекта животни, сред които – котки, папагали, костенурки, таралежи, змии, гущери, гризачи и др. С тях можете да се снимате, да ги погалите на вашата маса и нахраните. Аналогично на този обект съществуват и множество други по света. Тези обекти не са подходящи за тази част от икономическите агенти, които желаят да ги посетят съвместно с личните си домашни любимци, тъй като може да възникнат конфликти между животните от кафенето и домашния любимец, защото обектът не е неутрална среда, а домашния любимец навлиза в личното пространство на живеещите и отглеждани тук животни.

В сравнение с втората група любители на животните, може да се твърди, че първата има по-богат избор от възможности при посещение на „“pet friendly” обекти. В тази връзка авторът, като любител и собственик на домашен любимец (порода аляски маламут) от 01.01.2020 г. се ангажира да изследва възможностите пред любителите на животните. С цел подпомагане на изследването е създадена страница в социалната мрежа инстаграм „petfriendly_world”, където авторът презентира обекти (кафенета, ресторанти, барове, сладкарници, игрални зали), които лично са посетени с домашния ми любимец и са „pet friendly”.

Изследването стартира на 01.01.2020 г. и до 01.07.2020 г. се провежда на територията на Република Турция в квартал Нишанташъ, където съществуват множество обекти (кафенета, ресторанти, сладкарници, барове), сред които веригата кафенета MOC Coffee, Mamut Coffeeshop, Crème Coffee, Routine Coffee, Parallele Coffee (Magado Coffee), Havesome Coffee, 44A Sanat Galerisi, Mura Coffee, Kahve Dunyasi, Common People Store & Coffee, Coffeetrainer Coffee, Borderline Coffee, Starbucks, Zeynel Muhallebicisi, Saray Muhallebicisi, Sunday Coffee & Bar, Joker №5 Coffee & Bar, No Fish Today Coffee & Bar, Sade Restaurant и други.

Голяма част от местата, които са приятелски настроени към животните, поставят пред обектите купички с вода и храна за бездомни животни, както и някои позволяват те да влизат вътре. Относно домашните любимци – предлагат се бисквити и вода, както и по преценка на стопанина те могат да стоят дори до него.

Инстаграм страницата „petfriendly_world” бързо набира популярност и много от „pet friendly” обектите се свързаха с нас и ни поканиха да ги посетим и отразим в инстаграм, че сме били там и те са приятелски настроени към животните.

След 01.07.2020 г. изследването продължава да се провежда на територията на Република България, като е факт повишаващия се брой на заведенията, в които се допускат домашни любимци, но поради рестрикциите около COVID-19, често е възпрепятствано и ще бъде обект на бъдещи разработки в областта.


 Анализът на ефекта “pet friendly” върху обществото, поставен през призмата на авторовото изследване дава основание да се очертае тенденция, в която стилът “приятелски настроен към животните“ оказва положително и благоприятно въздействие върху обществото и неговият социален и професионален живот.


Независимо от причините поради, които се прига стратегията, свързана с ефекта „pet friendly”, тя има положително влияние както върху икономическите агенти като потребители, така и върху лицата, които предлагат услугата. Може да се твърди, че в условията на забързания XXI век, който е и век на иновации и технологичен подем, все по-често авангардният стил и начин на живот в това число и „pet friendly” течението са начин за намяляване на стреса, който е обуславящ за нашето ежедневие.

В допълнение авторът прогнозира засилване на маркетинговите и търговски стратегии основани на животните и навлизането на присъствието им в обществения и социален живот на икономическите субекти.

Literature

1. 6 Reasons Dog-Friendly Workplaces Attract Millennials. URL: https://www.forbes.com/sites/kaytiezimmerman/2016/06/28/6-reasons-dog-friendlyworkplaces-attract-millennials/?sh=34d74fa281e9

2. Dogecoin. URL: https://dogecoin.com/ 3. ZOO CAFE BUDAPEST LIVE ANIMALS. URL: https://zoocafe.hu/?lang=en 4. Petfriendly_world. URL: https://www.instagram.com/petfriendly_world/?hl=bg

Моят Приятел Кучето

Издание за природата, характера, здравето и поведението на съвременното куче и неговите хора.

      Виж Още