Произход на Алфа теорията за кучета

Алфа тренингът (буквално – търкаляне, ние ще го наричаме понататък алфа ролинг) е свързан физическия акт на насилствено преобръщане на кучето настрани или по гръб, приковавано на земята, докато не се подчини. Целта е да се затвърди „Кой е шефът!“ и кучето да достигне до тази реакция, която е наречена „спокойно подчинение“. Тази практика е опасна и се основава на погрешно разбиране за това как работи кучешката природа.

Какво мислите, че алфа ролингът прави с вашето куче?

Както вероятно вярвате на това, което сте прочели в не малко книги, статии или ако с преклонение сте гледали  Сизар Милан, вие сте с впечатлението, че на вашето куче трябва да се покаже кой е тук Алфата и че най-добрият начин да направите това е чрез алфа ролинг. Вие дълбоко вярвате, че по този начин ще се превърнете във „водача на глутницата“.

Кучето ще си знае само оттук нататък при всяка ситуация, че то е на по-долна позиция и ще ви се подчинява само като го поледнете строго. То напълно ще осмисли идеята и ще осъзнае, че вие сте вълкът-водач. Тръшвате го по гръб, защото то се противи. Натискате с коляно или ръка, не трябва да мърда.

Какво мислите, че „казва“ за вас на кучето ви това ваше действие?

Смятате, че твърдата ви ръка или коляно, които го натискат към земята, му  показват, че вие сте силни и готови да поемете отговорност, че сте уверен и сигурен в дейстивята си водач?

Какво наистина прави алфа ролингът за вашето куче?

За да разберем това, първо трябва да сме наясно с трите основни механизми, които задействат реакция у едно куче, когато е изправено пред опасност.


Бягай. Ако има опасност – бягай, за да се измъкнеш.

Бори се. Ако има опасност и не можеш да бягаш – бий се, за да се защитиш.

Предай се, подчини се. Ако опции 1 и 2 се провалят или са недостъпни по някакъв начин за кучето, подчинението е последно усилие за комуникация, която не представлява заплаха, и то го прави с надеждата, че опасността ще изчезне.


 

Когато изпълнявате алфа ролинг, принуждавате кучето да застане на място в непривична поза, като по този начин елиминирате опция първа, която е бягство. В много случаи ще установите, че кучето се опитва да се бори, за да се измъкне, което е опция втора. Когато кучето осъзнае, че не може да спечели, ще премине към вариант три, предава се и се надява, че ще се махнете, ако то остане напълно неподвижно.

Тъй като голямата част от проблемите с агресията и поведението произтичат от несигурност, а не защото кучето иска да е ваш Господар и да „Доминира“ над вас, то насилственото алфа търкаляне на кучето по гръб просто ще послужи за влошаване на проблема.


С други думи, когато наистина трябва да работите с кучето, за да му помогнете да преодолее несигурността си, вие вместо това го обучавате по начин, който изостря проблема.


Това съждение е логично, ако се замислите. Ако сте били несигурни за нещо и някой принудително ви е приковал на земята това би ли ви направило по-малко несигурни?

Потискането не е равно на корекция

Тъй като алфа ролингът често се извършва в отговор на нещо, което обучаващият счита за „грешно“, то той ефективно допринася за потискане на предупредителните сигнали, които кучето издава, преди да се случи нещо по-сериозно.

Например: ръмженето обикновено е начинът на кучето да каже „Отдръпни се или ще захапя!“. Ако отговорите, като физически преобърнете кучето в принудително подчинение, вие също потискате естественото му поведение (ръмженето е естествено поведение) и обучавате кучето, че ръмженето е неефективно като предупредителен сигнал. Направете това достатъчно пъти и кучето изобщо ще спре да използва ръмженето като предупредителен сигнал. Следващия път, когато се почувства застрашено, то ще си спомни какво се е случило последния път, когато се е опитало да предупреди потенциална заплаха чрез ръмжене, и вместо това ще премине направо към ухапване.

Това обикновено се тълкува като „кучето, напада без причина“ от неопитен собственик, когато в действителност вината е на същия този собственик. По този начин е безопасно да се заключи, че простото потискането на поведението е много опасно и не прави нищо, за да коригира състоянието  и поведението,  и увеличава шансовете за ухапване изключително много.

Причини за избягване на обучението за алфа ролинг

Алфа ролингът сега се счита главно за опасна тренировъчна техника и без научни основи. Извършвайки нещо, което изглежда като атака към кучето, хората се оставят уязвими от ухапване по лицето и намаляват доверието, което кучетата им имат към тях. Техниката на алфа тренировка може да има ужасни последици за кучетата и може да увеличи страха, безпокойството и агресията.

Отрицателни последици от алфа ролинга

Алфа ролингът може да доведе до:

 • Повишена агресия към собственик, включително хапане
 • Повече страх и безпокойство към собственика, както и генерализиран страх
 • Загуба на доверие и чувство за безопасност

Алфа методът и теорията за господството не са добър начин за изграждане на здрава връзка. Добрият собственик и обучител използва методи, основани на ясна комуникация и зачитане на естественото поведение и когнитивните способности на кучето.

Поведенческата наука ясно показва, че колкото по-сигурно е едно куче, толкова по-малка причина ще има да действа агресивно спрямо други кучета и хора. Въпреки това, което бихте могли да си помислите, вашето куче не е „доминиращо“ или „утвърждаващо себе си като водач на глутницата“, ако постоянно е склонно да действа срещу други кучета/хора. Това е много опростена и погрешна гледна точка на много по-сложен проблем.

Вместо това той е побойник, защото е несигурен. Смятате ли, че онзи побойник на детска площадка, който винаги ви е обиждал още в началното училище, се е чувствал много сигурен за себе си? Често тези, които тормозят най-много другите, са най-несигурните, нещо, което поведенческата наука отново показва.

Митът за алфа корекцията на поведението

Методите за обучение на кучета са напреднали значително през последните няколко десетилетия поради увеличаването на научните изследвания за поведението и познанието на кучетата. В резултат на това беше установено, че много теории, които собствениците на кучета и треньори някога са следвали, се разпадат.

Точно такъв  мит е „алфа ролинга/корекцията“, както и цялата теория за „Алфа“ и доминиране при кучето и обучението на кучета.


Както вече е ставало дума в предишни публикации, голяма част от нашата нагласа по отношение на поведението на куче се опира на наблюденията на Рудолф Шенкел. Той наблюдава вълци в плен и неговите изводи бяха погрешно екстраполирани към поведението на дивия вълк в природата и после по силата на факта, че преди хиляди години кучето има за прародител вълк – съответно и към домашни кучета.


Теорията за доминирането при кучетата произхожда от научна работа, проведена преди няколко десетилетия. Според Miller (2018): „Грешният подход към кучешкото социално поведение, известен като Теория за господството, се основава на изследване на пленени зоологически вълци, проведено през 30-те и 40-те годинина 20-ти век от швейцарския животински бихевиорист Рудолф Шенкел (1947), в което ученият заключава, че вълците в глутница се борят, за да спечелят господство, а победителят  заема позицията на Алфа вълкът.“, “ Наблюденията на Шенкел върху поведението на вълци в плен бяха погрешно екстраполирани към поведението на дивия вълк и след това към домашните кучета. „ (Брадли, 2019)

Темата  е „Експресионни изследвания върху вълци“, Дата на публикуване 1947 г., Рудолф Шенкел

Предполагаше се, че вълците постоянно се състезават за по-висок ранг в йерархията и само агресивните действия на Алфа мъжки и Алфа женски държат претендентите под контрол. Други бихевиористи, следващи ръководството на Шенкел, също са изследвали вълци в плен и потвърждават неговите открития: групи несвързани родово вълци, събрани в изкуствена среда в плен, наистина често участват в насилствени и кървави социални борби.

Алфа митът е навсякъде

Потърсете в Google „алфа куче“ и получавате повече от 85 милиона посещения. Наистина ли? Въпреки че не всички сайтове са за доминиране над вашето куче, има буквално милиони ресурси – уебсайтове, книги, блогове, телевизионни предавания, ветеринарни лекари, обучители и професионалисти в поведението, които ви инструктират да използвате сила и сплашване, за да надмогнете кучето си да ви се подчини. Вие сте Алфа-та. Грешат.

 

Сн. Yannick Menard/unsplash

Въпреки нарастващото количество на научните изследвания, които опровергават тази практика, подходът на „доминиране“ е такъв, който някои все още избират да използват при обучение на животни и модификация на поведението, по-специално по отношение на кучета и коне.


Основната философия на така наречената Теория за доминиране при нейното прилагане към кучета домашни любимци в най-добрия случай е остаряла, в най-лошия случай – въздейства негативно.


От доста време насам, това изследване е поставено на унищожителна критика и може би е най-подкопаното научно проучване на кучешката етология, което съществува. И едновременно с това е въплъщение на сентенцията „Не изхвърляйте бебето с водата за къпане“. Защото то става основа за понататъшно развитие и работа на по-късните бихейвиористи.

За времето си това беше новаторска представа за поведението на вълците в плен. Въпреки всяко многократно проучване върху вълци в плен, което дава подобни резултати, работата на Шенкел се нарича до голяма степен „остаряла“ в сравнение с работата на наблюденията на дивите вълци на Дейвид Мех.

Кой е Мех и Концепцията Alpha Wolf

Идеята за „всемогъщо“ алфа куче, което управлява други кучета, а понякога и хората в едно домакинство, се основава на идеята за алфа вълка, открит в природата. Проблемът е, че разбирането за това какво представлява алфа вълкът се е променило драстично в научната общност.

Л. Дейвид Мех е биолог, който за първи път пише за Алфа вълка през 70-те години, където описва вълк, който властва над глутницата, използвайки агресия и насилие. Въпреки това, през 1999 г. д-р Мех преразглежда по-ранните си заключения и представя доказателства, че е сгрешил в описанията си на поведението на вълците:

 • Мех твърди, че предишни изследвания се основават на вълци в плен, чието поведение не е показателно за това как вълците действително действат в дивата природа, където глутниците функционират като кооперативни семейни единици.
 • „Алфа ролингът“, който вълците правят, не е атака и подчинение от по-агресивен вълк, а доброволно поведение, което един вълк може да прехвърли на друг, за да разреши конфликта.
 • Терминът алфа фалшиво предполага агресивна, твърда, базирана на сила йерархия на господство, където такава не съществува.
 • Мех дори поиска издадената от него оригинална книга да не бъде повече публикувана и работи, за да информира научните и кучешките общности за това ново разбиране за вълците.

Вълци и кучета

Дали вълкът може да се разглежда като агресивен, всемогъщ Алфа е важно за кучетата, защото много хора правят грешката да приравняват вълците с кучета, въпреки че има много съществени разлики между видовете.

Алфа ролингът е техника, пряко свързана с гледката на куче, действащо като вълк, базирана на две дефектни идеи:

 •  Че кучетата са точно като вълци
 •  Че вълците показват това агресивно алфа поведение.

Важно е да знаете, че най-ефективният и хуманен начин за справяне с неподходящо поведение на кучето е да се изработи ясно разбиране на природата и езика на кучето пред вас. Включването в поведението на други видове, независимо колко тясно свързани са, е контрапродуктивно.


 

Практикувайки Алфа ролинг, какво казвате на кучето си?

Вие го атакувате и заплашвате. Така, вместо да му показвате, че сте спокоен, надежден лидер, вие демонстрирате много ефективно чрез агресия, че сте заплаха и правите това по същия начин, по който това би направило изключително несигурно куче. На всичкото отгоре влошавате още повече несигурността му. Никой не печели.

Ако се замислите и това се доказва от поведенческите науки: кучетата се стремят да им е възможно най-удобно, а не да се състезават постоянно. Винаги да се налага да се утвърждават, да се борят за някакво шефско място – това изисква твърде много енергия, за да бъде дори близо до комфорта като цяло.

Много по-лошо е, че техники като приковаване на кучето към пода, хващане на челюсти, натискане на главата  ще предизвикат тревожност у кучето и потенциално ще доведат до ескалация на агресията.

Помислете за това противоречие!

Вероятно мислите, че тези редове са просто поредната издигана в култ толерантност и че хуманизира излишно  кучета. Сигурни сте, че те не са способни да усещат нещата, които са описани от специалисти и от науката за поведение. Но дори и да сте прави и това да е вярно, как ще обясните собственото си противоречие?

От една страна кучетата могат да бъдат достатъчно напреднали и да правят някакви умозаключения, за да търсят  цял ден възможности и да мислят как винаги да бъдат Шефът. Да влагат обмислени усилия и енергия, да се разхождат наоколо и да „доминират“ над всички около тях, защото искат да бъдат „Топ куче“.

Но да не приемате, че те могат да имат достатъчно развити чувства, за да изпитват несигурност? Няма смисъл. Надявам се да видите това портиворечие.

Дебатът приключи

Вече няма никакво съмнение в научната общност, когато става въпрос за факта, че мнозина просто имат много вреден възглед за това как трябва да се третира кучето. Дебатът приключи, просто още не го знаете. Проблемът е, че много от онези, които участват в това, което все още смятат за дебат (което в действителност е „факт срещу измислица“), са толкова невежи, че не могат да видят отвъд собственото си Его. Те отказват да признаят поражение, което е наистина тъжно, защото толкова много кучета страдат ненужно.

Разбира се, имаме още много да учим и научаваме нови неща всеки ден, но едно нещо остава сигурно – трябва да спрем да действаме върху минали, явно опорочени изследвания и вместо това да ги заменим със съвременна поведенческа наука, основана на доказателства.

А Алфа ролингът е метод, който наистина принадлежи на миналото.

Не пропускайте още Загадките за произхода на Кучето.

 

Моят Приятел Кучето

Издание за природата, характера, здравето и поведението на съвременното куче и неговите хора.

   Виж Още