официално признати породи от МФК – Група 6

Породите са представени по държава на произход/регистрирала официален стандарт, добило популярност на български език име, оригинално име, номер в листа на породите и дата на последен валиден стандарт (в случай, че е имало поправки и допълнения към първоначалния)

Тази група включва ловни кучета – гончета и кръвоследници и сродни породи.

Секция 1: Гончета и кръвоследници

Секция 2: Гончета ловуващи на повод

Секция 3: Близки породи

1: Гончета и кръвоследници

1.1 Едри кучета

1. Белгия

Гонче Сент Хуберт – Блъдхаунд (Chien de Saint-Hubert (84), 13/03/01

2. Франция (късокосмести)

Поатевин (Poitevin (24), 17/11/78

Били (Billy (25), 28/12/73

Френско трицветно гонче (Franсais tricolore (219), 13/01/65

Френско черно бяло гонче (Franсais blanc et noir (220)

(French White and Black Hound), 04/11/08

Френско бяло-оранжево гонче (Franсais blanc et orange (316), 01/02/82

Голямо англо-френско трицветно гонче (Grand anglo-franсais tricolore (322), 27/01/83

Голямо англо-френско черно-бяло гонче (Grand anglo-franсais blanc et noir (323), 04/11/08

Голямо англо-френско бяло-оранжево гонче (Grand anglo-franсais blanc et orange (324), 27/01/83

Голямо синьо гасконско гонче (Grand Bleu de Gascogne (22) 24/01/96

Гаскон Сентжоа (Gascon saintongeois (21), 06/03/07

a) Голямо Гаскон Сентжа гонче долгокосместо

Голям Грифон от Вандее (Grand griffon vendеen (282), 09/01/99

3. Великобритания

Английски факсхаунд (English Foxhound (159), 23/06/09

Отерхунд (Otterhound (294), 13/10/10

4. САЩ

Американски фоксхаунд (American Foxhound (303), 02/11/79

Черно-червен Кунхунд (Black and Tan Coonhound (300), 30/01/91

Средни гончета

1. Босна

Босненски грубокосмест барак (Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak (155), 15/01/73

2. Хърватска

Истарско късокосместо гонче (Istarski Kratkodlaki Gonic (151), 25/10/00

Истарско грубокосместо гонче (Istarski Ostrodlaki Gonic (152), 25/10/00

Посавско гонче (Posavski Gonic (154), 25/10/00

3. Испания

Сабуезо еспаньол (Sabueso Espanol (204) 26/05/82

4. Франция  (гладкокосмести)

Англо-френски малък Венери (Anglo-francais de petite venerie (325), 26/01/83

Арижоа (Ariеgeois (20), 24/01/96

Бийгъл хариер (Beagle-Harrier (290), 18/05/88

Гонче от Артуа (Chien d’Artois (28), 24/07/96

Порселен (Porcelaine (30), 19/10/64

Малко синьо гонче от Гаскон (Petit bleu de Gascogne (31), 24/01/96

Гаскон Сентжоа (Gascon saintongeois (21), 06/03/07

Малко Гасконско Сентжоа гонче (Petit gascon saintongeois)

– грубокосмести Брак Грифон Вандее (Briquet griffon vendеen (19), 09/01/99

Син грифон от Гаскон (Griffon bleu de Gascogne (32), 24/01/96

Грифон фьо от Бретан (Griffon fauve de Bretagne (66), 25/03/03

Грифон Ниверне (Griffon Nivernais (17), 24/03/04

5. Великобритания

Хариер (Harrier (295), 27/11/74

6. Гърция

Гръцко гонче (Hellinikos Ichnilatis (214), 16/10/59

7. Италия

Сегуджо италиано (Segugio Italiano)

a) късокосмести (337), 27/11/89 б) грубокосмести (198), 27/11/89

8. Сърбия

Сръбско трицветно гонче (Srpski Trobojni Gonic (229), 26/11/02

Сръбско гонче (Srpski Gonic (150), 25/03/03

9. Република Македония

Черногорско планинско гонче (Crnogorski Planinski Gonic (279), 25/07/97

10. Унгария

Ердели копо – Трансилванско гонче (Erdеlyi Kopоi (241),13/09/2000

11. Норвегия

Дункер (Dunker (203), 12/03/99

Халденстоваре (Haldenstоvare (267), 09/08/99

Хигенхунд (Hygenhund (266), 09/08/99

12. Aвстрия

Бранделбрак (Brandlbracke (63), 10/10/95

Стейриш грубокосмест брак (Steirische Rauhhaarbracke (62), 10/10/95

Тиролски брак (Tiroler Bracke (68) , 10/10/95

13. Полша

Полски огар (Ogar Polski (52), 03/11/2014

14. Швейцария

Швейцарски лафхунд (Schweizer Laufhund-Chien Courant Suisse (59), 28/11/01

a) Бернско гонче б) Юра гонче в) Люцернско гонче г) Швайзхунд

15. Словакия

Словенски копой (Slovenski Kopov (244), 16/04/63

16. Финландия

Финско гонче (Suomenajokoira (51), 17/07/97

17. Швеция

Хамилтон стоваре (Hamiltonstоvare (132), 17/07/97

Шилерстоваре (Schillerstоvare (131), 17/07/97

Смаландстоваре (Smаlandsstоvare (129), 17/07/97

1.3 Дребни гончета

1.Германия

Немски брак (Deutsche Bracke (299), 24/06/87

Вествалски даксбрак (Westfаlische Dachsbracke (100), 24/06/87

2. Франция

Артезиански нормандски басет (Artesian-Norman Basset), (34), 22/10/92

Син басет от Гаскон (Basset bleu de Gascogne (35), 24/01/96

Басет бежов т Бретан (Basset fauve de Bretagne (36) 25/03/03

Голям басет грифон от Вендее (Grand Basset griffon vendеen (33), 09/01/99

Малък басет грифон от Вендее (67) (Petit Basset Griffon Vendeen), 09/01/99

3. Великобритания

Басет хаунд (Basset Hound (163), 13/10/10

Бийгъл (Beagle (161), 13/10/10

4. Швейцария

Малко швейцарско гонче (Schweizerischer Niederlaufhund – Petit chien courant suisse (60), 28/11/01

a) малко бернско гонче – гладкокосмести/ грубокосмести б) малко гонче от Юра в) малко Люцернско гонче г) малък Швайзхунд

5. Швеция

Древер (Drever (130), 21/02/06

Секция 2: Гончета ловуващи на повод

1. Германия

Баварско планинско гонче (Bayrischer Gebirgsschweisshund (217), 01/04/96

Хановерско гонче ( Hannover’scher Schweisshund (213), 09/06/99

2. Aвстрия

Алпийски даксбрак (Alpenlаndische Dachsbracke(254), 10/10/95

Секция 3: Близки породи

1. Хърватия

Далматинско гонче (Dalmatinski pas (153), 13/10/10

2. Южна Африка обединен кенел клуб

Родезийски риджбек (Rhodesian Ridgeback (146), 10/12/96

 

Виж Още