Кинология

 

Етимология на думата: Кинология е класическа сложна дума – от гръцки κύων, kyōn, κυνός, kynos, (dog) и λογία, -logia), отнасяща се до изучаването на кучетата.

Кинологията е наука за изследване на домашни кучета и каниди. Изучава анатомията и физиологията на кучето (включително закономерностите на висшата нервна дейност и поведение), произхода и еволюцията на домашните породи. Изследва развъждането, отглеждането, храненето и общите грижи за кучето. Кинологията също така изучава обучението и използването на кучета като домашни любимци и за различни работни цели, като лов, пастирство, охрана, кучета водачи, кучета спасители, следови кучета. Кинологията е основата на съвременното отглеждане на кучета.

Международната киноложка федерация FCI, с централен офис в Тюин, Белгия, се състои от 99 национални федерации (99 държави от цял свят към 03.03. 2021 г),има научна комисия, занимаваща се с изследване на кучета.

Кинолози днес се наричат по-скоро практикуващи различни професии, свързани с кучетата – треньори, хендлъри, развъждачи, съдии, водачи на кучета…

Дошло времето тази дисциплина на излезе на светло, имайки предвид свръхпопулацията на кучета в световен мащаб, бума на развъждане на всякакви породи от хора, които никога не са прочели нито една научна статия за генетика. Имайки предвид разрастването на списъка със здравословни проблеми сред кучета, които се предлагат най-вече като скъпо струваща стока. Някои държава са успяли да наложат добри практики, у нас положението продължава, въпреки многото замесени хора, да е плачевно. Проблемът със свръх-популацията на кучета тормози и трите лагера: мразещи кучета, обичащи кучета и хората по средата, които нямат пряко отношение, но често са потърпевши. Засега изглежда неразрешим, защото има тотален отказ за контрол в лицето на държавните институции.


За да се сложи край на неразбирането на това животно, което може да живее единствено и само сред хората, означава, че хората също трябва да знаят как да живеят с него. 


Концепцията на Alpha Wolf

Идеята за „всемогъщо“ алфа куче, което управлява други кучета, а понякога и хора, в едно домакинство се основава на идеята за Алфа вълка, открит в природата. Проблемът е, че нашето разбиране за това какво представлява Алфа вълкът се е променило драстично в научната общност. Л. Дейвид Мех е биолог, който за първи път пише за Алфа вълка през 70-те години, където описва вълк, който властва над глутницата, използвайки агресия и насилие. Въпреки това, през 1999 г. д-р Мех преразгледа по-ранните си заключения и представи доказателства, че е сгрешил в описанията си на поведението на вълците.

Истината за доминантното куче – можете да прочетете ТУК

Да си отглеждал и размножавал кучета или да си се научил да тълкуваш стандарта на дадена порода още не те прави кинолог! Потвърждение за това е университетската специалност „Приложна Кинология“, която се предлага от 2010 година във Ветеринарно-медицинския Университет на Виена (за оригинална информация вижте тук www.vu-wien.ac.at/de/lehre/unilehrgang/kynologie.

Ето някои от областите, по които абсолвентите придобиват компетентност в рамките на обучението си за кинолози.

Наистина ли съвременното домашно куче се изживява като член на глутница?  Можете да прочетете ТУК

Кучето не е вълк! Независимо дали кучето ви е дакел, бордър коли или аляски маламут, то е свързано с вълка. Обръщайки поглед далеч назад във времето, учените са открили, че от близо 40 хиляди години кучета са се откъснали от вълка като вид. Породите кучета са се развили през последните едно-две хилядолетия, като по-голямата част от породите са възникнали през последните 100 до 200 години.

Няма място за господство – това е стара мярка!

Въпреки нарастващото количество на научните изследвания на противното, подходът на „доминиране“ е такъв, който някои все още избират да използват при обучение на животни и модификация на поведението, по-специално по отношение на кучета и коне. Основната философия на така наречената Теория за доминиране при нейното прилагане към кучета домашни любимци в най-добрия случай е остаряла, в най-лошия случай въздейства негативно на целия подход, който трябва да се възпитат специалисти по домашни любимци.

Теорията за доминирането при кучетата „произхожда от работа, проведена преди няколко десетилетия“. Според Miller (2018)


Грешният подход към кучешкото социално поведение, известен като Теория за господството, се основава на изследване на пленени зоологически вълци, проведено през 30-те и 40-те години от швейцарския животински бихевиорист Рудолф Шенкел (1947), в което ученият заключава, че вълците в глутница се борят, за да спечелят господство, а победителят  заема позицията на Алфа вълкът. Наблюденията на Шенкел върху поведението на вълци в плен бяха погрешно екстраполирани към поведението на дивия вълк и след това към домашните кучета. ““ (Брадли, 2019)


Алфа ролята на човека не се разглеждаше в смисъл, че той е изградил доверие и е получил уважението на своето куче, което го приема като лидер. Лидерът е този , който знае и може, и заслужава уважение и приемане на неговите стандарти. Не от страх, а от уважение! Но в практиката Алфа ролята се изразява в насилствено позчинение, породено от страх.

Концепцията за териториалното поведение на нашето куче днес произтича от убеждението, че кучетата все още притежават характерискити, напълно сходни с тези на вълците, дори след хиляди години на дивергенция и опитомяване.

Какво е това стара-нова кинология?  

Андрес Халлгрен: „През всичките тези години се борех с насилието над животните и се опитвах да налагам меките и хуманни методи на общуване – чрез своите книги, лекции, семинари и тренировъчни класове. Аз съм уверен, че в бъдеще нашите отношения с кучето ще станат по-хармонични и приятни. Това е само въпрос на време“ 

Същността на Новата кинология: Куче и стопанин създават пълноценно семейство, обединени от взаимното чувство на привързаност. Съвместният живот на стопанин и куче се основава на комуникацията, разбираема за всеки един от тях .

За кинологията у нас

През 1990 г в Лесотехническия университет в София беше създадена нова специалност КИНОЛОГИЯ, като възможност за добиване на специалност експерт-кинолог към Центъра за следдипломно обучение и квалификация при ЛТУ.

Повече информация за описание на специалността, качества, перспективи, организации, кадето може да се упражнява професията можете да намерите на този линк:  https://orientirane.mon.bg/harakteristiki/621130_KINOLOG.pdf

Като избираем предмет тази нова тогава специалност беше налична и за студентите Ветеринарномедицински факултет на Тракийския университет.

През 2010 година Програмата по кинология в ЛТУ се преструктурира към сдружение за професионално обучение, което организира курсове и семинари със съответен лиценз да издава Свидетелство за професионална квалификация “Кинолог”. Обучението е платено, дори малко по-скъпо от семестриалното обучение за бакалавър по ветеринарна медицина.

Така е решило Министерството на наукато и образавонието когато нуждата от специалисти в област кинология стават по-големи, тази специалност се изважда от програмите на държавните университети.

Странен е фактът, че Българската Федерация по Кинология няма никакво отношение и създадени контакти с Катедра Кинология.

Киноложки клубове и сдружения, членове на БРФК – можете да прочетете ТУК

 

Моят Приятел Кучето

Издание за природата, характера, здравето и поведението на съвременното куче и неговите хора.

      Виж Още