официално признати породи от МФК – Група 7

Породите са представени по държава на произход/регистрирала официален стандарт, добило популярност на български език име, оригинално име, номер в листа на породите и дата на последен валиден стандарт (в случай, че е имало поправки и допълнения към първоначалния)

Тази група включва ловни кучета, работещи със стойка, пойнтери, тип брак, тип спаньоли, тип гирфони

Кучета, работещи със стойка

Секция 1: Континентални

Секция 2: Британски и ирландски пойнтери и сетери

Секция 1: Континентални

1.1 Tип континентални пойнтери

1. Дания

Датски пойнтер (Gammel Dansk Hоnsehund (281), 08/01/98

2. Германия

Немски Курцхар (Deutsch Kurzhaar (119), 25/10/00

Немски дратхар (Deutsch Drahthaar (98), 25/10/00

Пуделпойнтер (Pudelpointer (216), 09/11/04

Немски стишелхар (Deutsch Stichelhaar (232), 29/11/01

Ваймаранер (Weimaraner (99), 27/02/90

a) косокосмести б) дългокосмести

3. Испания

Пердигуеро от Бургос (Perdiguero de Burgos (90), 26/05/82

4. Франция

Ариежки брак (Braque de l’Ariеge (177), 24/01/96

Брак от Оверне, (Braque d’Auvergne (180), 24/03/04

Бурбонски брак (Braque du Bourbonnais (179), 21/02/06

Френски брак, ти Гаскон (Braque franсais, type Gascogne (grande taille) (133), 06/05/88

Френски брак , тип Пиренеи (Braque franсais, type Pyrеnеes (petite taille) (134), 06/05/88

Сенжерменски брак (Braque Saint-Germain (115), 25/03/03

5. Италия

Италиански брак, (Bracco Italiano (202), 27/11/89 бяло-оранжеви шарено-кестеняво

6. Унгария

Унгарска визла грубокосместа (Drоtzоru Magyar Vizsla (239), 06/04/00

Унгарска визла късокосместа (Rоvidszоru Magyar Vizsla (57), 06/04/00

7. Португалия

Португалски пойнтер (Perdigueiro Portuguеs (187), 04/11/08

8. Словакия

Словашки гругокосмест пойнтер (Slovenski Hrubosrsty Stavac (Ohar) (320), 06/01/95

Тип спаньоли

1. Германия

Малък Мюнстенландер (Kleiner Munsterlander (102), 09/11/04

Голям Мюнстенландер (Grosser Munsterlander (118), 24/06/87

Немски Лангхар, (Deutsch Langhaar (117), 25/10/00

2. Франция

Син Пикардийски спаньол (Epagneul bleu de Picardie (106), 24/06/87

Бретон спаньол (Epagneul Breton (95), 25/03/03

a) бяло-оранжев б) други цветове

Френски спаньол (Epagneul franсais (175), 04/11/08

Пикардийски спаньол (Epagneul picard (108), 30/10/64

Понт-Одемер спаньол (Epagneul de Pont-Audemer (114), 06/05/64

3. Нидерландия

Дрентски яребичар (Drentsche Patrijshond (224), 25/05/03

Стабихунд (Stabyhoun (222), 30/05/89

1.3 Тип Грифони

1. Франция

Грифон Корталс грубокосмест (Griffon d’Аrrеt а poil dur Korthals (107), 06/05/64

2. Италия

Спиноне (Spinone Italiano (165), 03/04/92

a) бяло – оранжево б) шарено-кестеняво

3. Чехия

Чешки фосек (Ceski Fousek (245), 21/05/63

Секция 2 : Британски и Ирландски пойнтери

2.1 Пойнтери

1. Великобритания

Английски пойнтер (English Pointer (1), 28/07/09

2.2 Сетери

1. Великобритания

Английски сетер (English Setter (2), 28/07/09

Гордън сетер (Gordon Setter (6), 28/07/09

2. Ирландия

Ирландски червен сетер (Irish Red Setter (120), 13/03/01

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

Виж Още