ЗА Каракачанското куче, съпоставяне на описанията

или как дяволът чете евангелието – част III

от Николай Атанасов

Разгледаната по-горе статия, уважаеми Читателю, е „Библията” на нашите „каракачански капацитети”

Хайде сега накратко да разгледаме как те четат тази „Библия”.

В нашата страна най-дръзко и с най-голямо самочувствие се самоафишира така наречената Международната асоциация “Каракачанско куче” (МАКК), която е забулена с такава мистерия, че все още широката аудитория не може да разбере до колко е Асоциация и до колко е Международна.

След вътрешни разногласия нейният дългогодишен президент Светлин Стоев бе сменен с Атила Седефчев (2008 г.). Последвали патологични амбиции за вождизъм още веднъж „прекроиха” ръководството на МАКК, с подмяна на Седефчев като неин президент. От своя страна част от личния състав и ръководството на вече разцепената МАКК сформираха нова структура с название Международно обединение „Каракачанско Куче” (МОКК).

Да направим бегло съпоставяне между констатираното от д-р Петерс и това, което днешните „капацитети” посочват като каракачанско куче.

Съпоставителна характеристика между Официалния стандарт на МАКК и данните на д-р Петерс

Характеристика

Стандарт на МАКК

Д-р Петерс

Синоними

Овчарско, чобанско, Вълкодав, Влашко, Тракийски молос

Без синоними с единствено название „каракачанско”

Произход

България

Балканския полуостров

Използване

Пастирско, за охрана, за компания, дворно

Пазач на овцете

Общ изглед

Масивно

Средно едро

Глава

Виж приложените вотографии

Виж приложените вотографии

Муцуна

Виж приложените вотографии

Виж приложените вотографии

Уши

Виж приложените вотографии

Виж приложените вотографии

Останалите екстериорни части

Виж приложените вотографии

Виж приложените вотографии

Космена покривка

Покривните косми са прави и твърди

Мека, копринена, вълниста

Цвят на косъма

Окраска двуцветна или трицветна

Само черни с бял белег, както и черно-бяло шарени

Ръст

Мъжки: 63-75 см

Мъжки: около 60 см

 Фиг. 2 Женска на име Кара, снимана от Ханс Петерс.

фиг.2

Фиг. 3  Мъжко куче, син на Кара, снимано от Ханс Петерс.

Фиг. 4 Глава на Кара в профил, снимана от Ханс Петерс.Нека съпоставим текстовото и визуално описание на калакачанското куче с това, което днешните „специалисти” представят за такова:

Фиг 5 Буян, един от еталоните за каракачанско куче според съвременните „познавачи”.

Фиг 6 Хари, също едно „еталонно” каракачанско куче.  Хари

Изключително добро онагледяване разположението на ушите при каракачанското куче, което според съвременните му позавачи трябва да е ниско (на линията на очите)

 фиг. 7

На фиг 8 показваме главите на две кучета, едното представено като Средноазиатска овчарка, а другото като каракачанско. Читателят да си прави изводите.На фиг 9 показваме две кучета и двете посочени като каракачански и то в западно списание, претендиращо за научност. И понеже тези радетели на българската порода побързаха да се похвалят, че „националната ни порода” вече жъне успехи и зад Океана, няма как да не поместим и няколко американски каракачански кучета.

За да придобие коментарът ни завършен вид и за да избегнем по-нататъшни спекулации, контрааргументи, опити за завоалиране и интригантство, приключваме със снимката на едно мило, симпатично кученце от развъдник „Тито”, чийто собственик, между другото е и някакъв отговорник по селекцията във въпросната „световна” асоциация за каракачанско куче.

Фиг. 10

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

Виж Още