Паразитите част III

Продължаваме статията за Паразитите,  грешките, които допускаме и отговорите

Третият вариант

Дронцит и дронтал плюс са препарати, които могат да се дават на нахранено животно, но запазването на тяхната ефективност се дължи основно на отличната им разтворимост.

Това, което често прави невидими паразитите след прием на тези препарати, е тяхната способност не само да ги убиват, но и да ги лизират, което значи да ги смилат, разнищват на малки късчета, които с просто око, особено пък от неспециалист, не могат да бъдат разпознати като паразити.

Четвъртият вариант

Бълхите са едни от основните преносители на тенията, наречена дипилидиум, като яйца на тенията се приемат от бълхите със засмукването на кръв от болно животно, съхраняват се в слюнчестите им жлези и се пренасят на новото куче с пренос на слюнката при ухапване.

Петият вариант

Отговорът на този въпрос се съдържа до голяма степен в отговорите на предишните четири.

След първите две обезпаразитявания видими с просто око паразити при следващите обезпаразитявания няма, но има останали яйца и микроларви, които, ако курсът не се доведе до край, след определено време се развиват безпрепятствено и когато се получи това, се получава гореописаната ситуация.

От всичко казано дотук могат да се направят няколко извода:

Препоръчителните профилактични схеми би трябвало да са на периоди от 6, максимум 8 седмици, като не бива да се забравя, че именно в голямата част от напредналите и далече по-чисти страни от нашата, собственици обезпаразитяват животните си всеки месец.

Хубаво е обезпаразитяването да става по възможност с комбинирани препарати, от доказани производители, защото заради идеята да се спести лев или два се рискува здравето на вашия любимец, а и вашето също.

Когато се прави схема на лечебно или профилактично обезпаразитяване е добре съветът на авторитетен за вас ветеринарен лекар да се спазва стриктно, а не препоръките на приятели с кучета.

Предложение за една схема за лечебно обезпаразитяване, която може да търпи промени в известни граници, но е съобразена с гореизложените принципи за ефиктивно лечение.

– 1-ви ден: денят , в който сте открили паразитите и сте дали първата доза

– 5-и ден: обезпаразитяване

– 15-и ден: обезпаразитяване

– 30-и ден: обезпаразитяване

– 50-и ден: обезпаразитяване

– 85-и ден: обезпаразитяване

След приключване на лечебния курс, се продължава с профилактични обезпаразитявания веднъж на 6 седмици в продължение на 6-9 месеца, след което се минава на обезпаразитяване на всеки 2 месеца.

 

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

Виж Още