Фибрите – една важна помощ

Фибрите

До неотдавна те бяха считани за много скромна и незначителна хранителна съставка, както за човека така и за животните.

През последните години, фибрата все повече предизвиква интереса на експертите по хранене на животни, нещо като продължение на разработките върху храненето на човека. Нейната роля за здравето на човека и животното бе решително преоценена и издигната, в сравнение с близкото минало, когато беше разглеждана само като несмилаема материя, подлежаща на колкото е възможно по-ограничено използване в храните за домашни животни. Днес обратното, изследователите в областта на ветеринарните науки отдават специално внимание на фиброзната съставка на храните и все повече я включват в индустриалните продукти, спазвайки, разбира се, точните пропорции. Все пак, наличието й в храни за кучета и котки варира, както по количество така и по качество в зависимост от продукта и от типа на животното, за което е предназначена (възраст, здравословно състояние и т.н.).

Повече или по-малко смилаеми

На ниво физиология, хранителната фибра е онази част от растителните тъкани, която остава несмляна от стомашните и чревни ферменти на бозайниците. От гледна точка на ботаниката, става дума за една влакнеста част от растителните тъкани, по-твърда и по-плътна от останалите. Ако се разгледа химичният й аспект, установяваме, че фибрата е съставена от особени комплексни захари, които включват целулоза, пектини в по-малка степен, лигнин и муцилагинозни съставки. При по-нататъшните проучвания е било установено предназначението на фиброзните материали в храносмилането и въздействието им върху нашия метаболизъм.
За месоядното, най-интересният аспект на една фиброзна храна е нейната по-голяма или по-малка възможност да ферментира: това съответно определя по-високото или по-ниско ниво на смилаемост. От тази гледна точка фиброзните храни, наричани по-просто фибри, се подразделят на високо, умерено и слабо поддаващи се на ферментация.

Различни типове

В организма на бозайниците фибрата изпълнява различни функции, които имат голямо значение за храненето. По-специално тази хранителна съставка може да повлияе върху времето за храносмилане, следователно върху чревния транзит и всмукването на хранителните вещества. Например, силно разтворимата смола от Guar (1), която в храносмилателния тракт се превръща в желатинозно вещество, абсорбиращо водата, може да забави изпразването на стомаха. Видът на фибрата оказва също така влияние върху количеството и консистенцията на изпражненията. Неразтворимите фибри, които слабо ферментират, увеличават общата маса и плътността на изпражненията, вероятно поради това, че създават обем в червото и благоприятстват по-бързото преминаване на съдържимото му. Отлично действие имат фибрите с умерена ферментация, като пулп от цвекло, който често влиза в състава на крокетите за кучета и котки: улеснява образуването на по-голямо количество фекалии с нормална консистенция. И обратното, силно ферментиращите фибри могат да понижат смилаемостта на наличните в храната белтъчини и мазнини. Обаче и за какъвто и да е тип фибра да става дума, тази хранителна съставка оказва благоприятно въздействие върху организма, като му позволява добре да усвоява някои ценни минерални елементи.

Ролята на ФОС

Напоследък върху етикетите на готовите храни за кучета и котки все по-често се обявява наличието на т.нар. ФОС. Тези съединения са прости въглехидрати, чието наличие в храната е съвсем нормално, като например в лук, банани, ечемик, ориз, трици и пр. Тъй като ФОС не се атакуват от ферментите произвеждани в организма, техните молекули представляват отличен източник за поддръжка на полезните микроорганизми, които живеят в червата, а същевременно възпрепятстват развитието и пролиферацията на зародиши потенциално вредни и болестотворни. Освен това в червата ФОС благоприятстват образуването на големи количества газове, които на свой ред имат благоприятен ефект върху бактериалната микрофлора, регулират функциите на червата, съкращавайки скоростта на транзита в последния им сегмент, дебелото черво, като по този начин възпрепятстват възникването на опасните ферментации. ФОС са и първоизточник на енергия за живота на определени чревни клетки.
Но медалът има и обратна страна: ако са налични в прекалено големи количества, фибрите, които имат тенденция силно да ферментират, могат да предизвикат прекомерно голямо образуване на газове, с придружаващите ги не особено приятни явления.

В практиката

Фибрата се препоръчва преди всичко при хранене на екземпляри, страдащи от запек. Неразтворимата фибра стимулира чревния мотилитет (движение) и увеличава фекалната маса, ефикасна е за намаляване хроничната стаза (застой) в червото, по-широко известна като “ленност на червата”.
Друго важно приложение на фибрата е в борба срещу затлъстяването: присъединени към намален прием калории, фибрите могат значително да допринесат за намаляване на теглото на животното и поддържането му в добра кондиция. Доказана е положителната роля на фибрата за храненето на диабетично болни екземпляри, тъй като богатите на тази съставка храни могат да възпрепятстват повишаването на захарите в кръвта след хранене.

В зависимост от типа си, фибрите могат да имат различни въздействия върху организма. Но всичките са благотворни.

Хранителната фибра е много полезна при язва на стомаха и при тежки чернодробни дисфункции. Освен това, един от типовете разтворими фибри – пектините, имат адсорбиращо и запичащо действие при диарии. Освен това, пектините улесняват развитието на микробна чревна флора, подходяща за възстановяване на оптималния баланс в червата.