Удоволствие от пируетите

 

 Да се опитаме заедно да моделираме едно начално поведение, например обучавайки кучето си да се върти около себе си по команда чрез кликер тренинг.

 

Най-напред, за вземем някаква награда (вкусна хапка) и, държейки я в ръка пред нас, да направим така, че кучето да я докосне с муцуна, веднага след което излъчваме един клик, последван от даването на награда. Следващата крачка се състои в започване на моделирането на завъртането, пренасяйки ръката си към дясната страна на кучето и излъчвайки клика веднага щом то се обърне към нея. Продължаваме по този начин с равномерно напредване от началната позиция до получаване, със спокойствие и търпение едно пълно завъртане. След това ще накараме кучето да се завърти около себе си, без да държим в ръка наградата, която обаче ще увеличим след клика.

Оттук нататък можем да считаме, че поведението вече е цялостно, ако произнасяйки например “Върти!” кучето изпълнява цялостно движение.

 

Подкрепата – постоянна, променлива и нередовна

 

 

До тук работихме по схемата упражнение – клик – награда 1:1, т.е. всяко желано поведение, било то частично или цялостно, беше подкрепено с кликера – в този случай става дума за постоянна подкрепа.

 

Но по-нататък е необходимо да се прилагат други типологии на подкрепа: например, променлива подкрепа и нередовна подкрепа.

 

 

 

 

Те се основават на следния принцип: след като желаното поведение е вече установено, трябва не само да го поддържаме, но и да го укрепваме и подобряваме. За тази цел е необходимо кучето да бъде винаги достатъчно мотивирано да изпълни своята задача. Това означава, че то трябва да се чувства винаги достатъчно ангажирано в изпълнението на задачата, за да получи удовлетворение от добрия успех. В противен случай упражнението ще стане прекалено просто и като следствие – мотивацията ще рухне.

Ето защо, постоянната подкрепа на дадено поведение трябва да бъде преустановена и се започне със схемата 1:2, 1:3, 1:4 – т.е. подкрепа клик и награда се дава само за второто, третото или четвъртото правилно изпълнено упражнение. Тонът поощрява кучето да се ангажира все повече, да се старае всеки път упражнението да бъде изпълнено правилно, за да получи клик, който от своя страна води до награда.

 

От тук нататък подкрепата трябва да стане нередовна т.е. повече не се прилагат нарастващи съотношения, а по-скоро принципа на случайността, при който кучето знае, че съществува възможност да получи клик и последващата го награда и така ще бъде мотивирано да действа най-старателно, за да ги получи колкото е възможно по-скоро.

 

Подкрепа и награда

 

Обикновено показваме на кучето, че е направило онова, което сме желали, с едно класическо “Браво” или друга похвална дума, преди да му подадем наградата, защото поради ред причини не можем да го наградим в същия момент, в който е задействано желаното от нас поведение. Ето че “Браво”, ако е произнесено своевременно – в мига, в който кучето изпълнява онова, което се изисква от него, тази дума става точна и ясна информация, показваща му, че е свършило добре задачата си, работата е приключена и наградата пристига. Кликерът изпълнява, по същество същата функция, представлява информация от същия тип, обаче по отношение на гласовия сигнал притежава поне две извънредно важни преимущества, но също като “Браво” и един съществен недостатък.

 

Да видим кои са предимствата му.

 

Действително, издаваният от кликера сигнал е сух много кратък и следователно с него може да бъде извънредно точно поощрен какъвто и да е аспект или момент от поведението на кучето – само чрез простия звук на клика. Този сигнал е неизменяем и винаги еднакъв, не зависи от настроението, нито от характеристиките на лицето, което използва кликера. Това позволява животното с голяма лекота да изтълкува сигнала, който му изпращаме. За разлика от това, една неизчислима поредица от “Браво”-вокализации, нададени с различни ударения и тоналности, могат само да го объркат.

 

Кликерът се чува и от известно разстояние – начаса и без промяна в тоналността. Неговият недостатък се състои в това, че може да бъде задействан несвоевременно и като последствие от това да се даде подкрепа на нежелано поведение.