Характерът на булмастифа

от Радостина Тонева

Често определят булмастифа като „любезния пазач“, поради обаятелната смесица от ефикасност и общителност, която го характеризира.

Ефикасност, защото става дума за отличен пазач и защитник,  безусловно ефикасен от момента, в който се впусне в действие.

Самият факт, че старите английски ловни пазачи са го приучили да не наранява бракониера, хванат на местопрестъплението, а да го блокира, говори достатъчно красноречиво за липсата на неконтролируема агресия, както и за способност за действително голям самоконтрол.

Булмастифът обаче винаги ще се прояви като куче със силен характер, лесно налагащо се, доминиращо, ако има до себе си слаб, нестабилен и прекалено толерантен собственик.

За сметка на това трябва да се подчертае неговата общителност. Тя е обусловена от лекотата да се вписва в семейна среда, която е спокойна, уравновесена, с точно място за всички онези, които я съставляват.

Обстоятелството, че съзряването му е по-скоро бавно, благоприятства желанието му за игра.

В това отношение той като че ли за дълго остава младо куче и се проявява като добър другар за деца от всички възрасти и развива инстинкт да ги пази от злонамерени лица. Следователно, този английски молос общо взето се представя като куче в основата си

разсъдливо (клони към преценяване на ситуацията),по-скоро мълчаливо (рядко лае),не приема лесно съжителство с други кучета и

притежава такова равнище на психофизическо развитие, че изисква търпение, точно премерено количество движение и най-вече – умела работа за ранна социализация с други кучета, мъже и жени от всякакъв тип, шумове и пр.

Профил на Булмастиф – Тук

Още за кучетата молоси

Още за кучетата пазачи

 

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

Виж Още