Груби нарушения в общински приют в Горни Богров

На 5 април 2013 г. е извършена проверка на новия изолатор за кучета на столична община в р-н Кремиковци, кв. „Горни Богров”.

Проверката е организирана от Българската агенция по безопасност на храните(БАБХ), съгласно чл. 170 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) по сигнал, подаден от Националната Координационна Мрежа „Справедливост за животните” и с участието на нейни представители.

Обектът е построен и стопанисван от Столична община в нарушение на Закона за защита на животните, където настаняването на безстопанствени кучета може да става само в приюти и временни приюти.

Определение на „приют от отворен тип” не е регламентирано.

Комисията констатира системни нарушения, но в Протокола контролните органи отказват да ги отбележат.

Представителите на НКМрежа „Справедливост за животните”, които участва в проверката, продължила пет часа, сигнализира за грубите нарушения на нормативната база, както от страна на общинските служители, така и от страна на контролните органи.

Изпратен е доклад до

Проф. Иван Станков, Министър на земеделието и храните На РБългария,

С копие до: Президента на Рбългария, До Министър председятеля на РБългария До Омбудсмана на РБългария До Председателя на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите „ Европейска комисия

В него са визирани крайно много нарушения на закона. Към него ще ви дадем отделен линк –

ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА СТОЛИЧНИЯ ПРИЮТ ЗА КУЧЕТА, ГОРНИ БОГРОВ

Тук най-фрапиращите факти как администрацията не спазва законите на държавата

1. Липсва Общинска наредба за прилагане на дейностите по Програмата.

2. Регистрирано е ветеринарномедицинско заведение в обекта, като управителят, под чието ръководство може да работи ветеринарен лекар със стаж, по-малък от три години, не работи в амбулаторията, а – в частния си кабинет и друг общински приют, който се намира в кв. Сеславци. Според Регистъра на БАБХ, Управителят на амбулаторията в приют Сеславци и в приют Горни Богров.

3.Тринадесетте гледачи в обекта не са преминали курс за обучение за защита на животните

4. Липсва информация за мястото и датата на залавяне на кучетата. Лекуват се животни без да е осигурено помещение за изолирането им( данните от т. 10.1 и т. 10.2 от Доклада)

До този момент (четвърта седмица) отговор от Министърът  няма, относно поканата за провеждане на среща с представители на близо тридесет български организации за защита на животните, обединени в Националната координационна Мрежа „Справедливост за животните”.

От Доклада става ясно за сериозните проблеми, които системно съпътстват работата на повечето общини в страната.

 

 

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

Виж Още