Форма и функция на кучето

 

Външността не лъже

 

Завърже ли се разговор на тема кучета, често ще чуете : “За мен куче може да бъде само…”, фраза, завършваща с името на породата, легнала на сърцето на съответния кучелюбител. Но зад тази реплика  рядко стои реално осъзнаване на всичко онова, което се крие зад външния образ.

 

 

В света на кучетата нищо не е случайно: формата преди всичко означава функция.

 

За нашия, човешки вид, в най-общия случай зрението е по-важно от сетивата. Има, разбира се, и слухов и емоционален тип хора, но те по-често изглеждат странни в очите на другите. В по-голямата си част хората се ръководят в своя избор от това как изглежда тя/той/то!

 

 

 

И когато става дума за кучета, все пак, естетиката не би трябвало да бъде основният мотив за предпочитане на една или друга порода. За да се получи щастливо съжителство, особено важно е да се прецени какво поведение съответства на външния вид на кучето.

 

Да обикнеш едно куче защото е красиво

 

Това е най-лесното нещо, което може да се случи. Ето защо, телосложение – масивно или олекотено, стройно или тежко, космена покривка – копринена или груба, уши – изправени или падащи – са все елементи, които в комбинация едни с други често съставят филтъра на любовта, обвързваща  неразривно и завинаги нашата съдба със съдбата на точно определен тип куче. В средите на  кинологията  наистина съществуват “исторически” категории като боксеристи, овчарофили, бракофили и т.н., които идентифицират запалените любители на различните кучешки породи или типологии.

 

Структура – тип взаимодействие с околната среда

 

Всички кучета, породисти или не, могат да бъдат вписани само в две фигури: правоъгълник или квадрат. Това означава, че въз основа на съотношението между височина в холката (съответстваща на върха на лопатката) и дължината на тялото (от върха на рамото до върха на месестата част на задницата) едно куче се оказва вписано в правоъгълник ако височината е по-малка от дължината, или в квадрат, ако двете измерения са равностойни.

 

Защо се спираме на тези геометрични форми? Специалистите твърдят, че значимостта на тази “подробност” е съществена, тъй като принадлежността към едната или другата форма може да ни разкрие много неща за вродените психо-физически свойства на кучето. Също от структурата зависи предразположението за взаимодействие с околната среда по един или друг начин. Това заключение е следствие от факта, че почти всички съвременни кучешки породи в известна точка от еволюцията си са били формирани от човека посредством една селекция, често пъти – доста драстична, с оглед определени практически цели: охрана, овчарство, лов, защита, теглене на шейна…

 

Столетия на селекция са променили, за добро или за зло, характеристиките на кучето

 

Търсенето и подсилването на черти изключително естетични като: много гладка и плавна вълниста космена покривка, задна част на гърба спусната почти до земята, извънредно отпусната кожа, уши стигащи до препъване на краката, почти несъществуващи носни тръби… Всичко това принадлежи на съвременната епоха, в която външността често заема мястото на функционалността. Новата дреха, която забулва толкова много породи, обаче не може да заличи вкоренените структури от изначалната селекция, въпреки че понякога ограничава нейните постижения.

 

Едно куче от правоъгълен тип ще бъде често пъти принудено да изявява двигателното поведение различно от това на квадратния тип. Това представлява игра на лостове, точно както са ни я обяснявали в училище във връзка със законите на механичната физика. Не е тук мястото за внимателно научно вглеждане, но достатъчно е да разберем, че кучетата вписващи се в правоъгълника, са естествени бегачи в тръс, докато галопът е най-добре изразеният ход при екземплярите вписващи се в квадрат, назависимо от това, че го прилагат (галопа) само при определени обстоятелства и поводи. Въздействието на подобни предразположености върху поведенческите характеристики на различните породи, не е без значение.

Сумирано с размера на кучето и нивото на зрялост, то дава възможност да се предопредели специализацията му, станала до голяма степен задължителна. Което значи, че форма и функция са взаимозависими.

(продължава  )