Ловните кучета на Испания

 

 

Ако пътувате по второстепенните пътища или прекосявате земите на Испания, ще забележите голям брой плакати с надпис Coto de casa, ловен резерват. Намират се почти навсякъде из страната – обширен полуостров с разнообразни характеристики на територията: от полупустинна централна и южна зона, до влажната и буйна зеленина,която обикаля цялата пиринейска зона до Баската провинция, до планинските зони с вечни снегове, разположени до гърба на морето, като Сиера Невада, надвиснала над великолепния мавритански град Гренада.

 

 

 

В един толкова многолик контекст увлечението към лова има древни корени.

 

Една от изявите му е значителният брой ръкописи върху ловното изкуство, плод на “мъдростта” на крале, благородници и исторически личности на страната.

 

Това обяснява защо в Испания кинологията е подразделена основно на две групи.

 

 

Към първата принадлежат тореадорските и едрите кучета пазачи на добитък. Често бъркат едните с другите, макар че са участвали във вековни дейности като коридата или дресурата за охрана.

 

 

 

 

Втората група обхваща всички ловни кучета.

 

Те, обаче, са по-малобройни и по-малко диференцирани в сравнение с ловните кучета от останалата част на Европа. Представени са от няколко породи от бракоиден тип, подпомагани от бързите и много древни Поденко и Галго. С тях се изчерпва цялото местно достояние.

 

Историята им е дълга и впечатляваща, а днес представляват живото наследство от далечни и много различаващи се една от друга култури. Култури, които са се срещнали и хармонизирали посредством любовта към тези кучета, дори и през най-кръвопролитните фази на историята.

 

 

Кучето Поденко е пряк наследник на примитивните породи, живели в Африка заедно с човека още преди Египет да изникне от тинята на Нил, за да се наложи на сцената на познатия тогавашен свят.

 

Това древно куче е пропътувало големи пространства и е колонизирало немалка част от средиземноморското крайбрежие, включително Сицилия, където се е приспособило към климата на зоната около Етна и е било наречено Чирнеко.

 

 

следва