Колко умно е Вашето куче II

(продължение)

5. Каква е реакцията му, когато го викате по име?

 

А. Реагира веднага и идва (3 Т.)

Б. Реагира, обаче не идва (2 Т.)

B. Рядко разпознава името си (1 Т.)

 

Социализация

6. Как се държи във вет. кабинет ?

А. Страхува се (4 Т.)

Б. Агресивно и нападателно (2Т.)

B. Спокойно и приятелски (3 Т.)

 

7. Как се държи на повод на улица с оживен трафик?

А. Спира и е предпазливо (4 Т.)

Б. Разчита на Вашето водене (3 Т.)

B. Продължава да върви без значение какво има наоколо (1 Т.)

 

Поведение вкъщи

8. Успяхте ли да го научите да не прави „бели” вкъщи?

А. Да (3Т.)

Б. Не (1Т.)

B. Не съвсем (2 Т.)

 

Отговорите

 

 

9 – 12 точки: по-скоро тромаво и мудно, отколкото глупаво. Започнете колкото може по-скоро редовни тренировки и упражнения. Не излагайте кучето си

 

13 – 18 точки: В определени ситуации кучето ви реагира доста интелигентно. Непременно продължавайте с тренировките и постоянствайте.

 

19- 24 точки: Вашето куче притежава интелигентност по-висока от нормалното ниво. Можете да се гордеете с него и със себе си.

 

25-28 точки: Поздравления! Вашето куче е изключително интелигентно! Но не почивайте на тези лаври! Продължавайте усърдно да работите заедно.