Доклад

 

ДО: ПРОФ. ИВАН СТАНКОВ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО: Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н МАРИН РАЙКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГД „ЗРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ОТНОСНО: ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА СТОЛИЧНИЯ ПРИЮТ ЗА КУЧЕТА, ГОРНИ БОГРОВ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 5 април 2013 г. беше извършена проверка на обект за кучета в р-н Кремиковци, кв. „Горни Богров”, с удостоверение за регистрация № 397 / 02.11.2012 г. Проверката се организира от Българската агенция по безопасност на храните(БАБХ), съгласно чл. 170 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) по сигнал, подаден от Националната Координационна Мрежа „Справедливост за животните” и с участието на нейни представители.

Обектът е построен и стопанисван от Столична община в нарушение на Закона за защита на животните, където настаняването на безстопанствени кучета може да става само в приюти и временни приюти. Определение на „приют от отворен тип” не е регламентирано. Комисията констатира системни нарушения, но в Протокола контролните органи отказаха да ги отбележат. Представителите на НКМрежа „Справедливост за животните”, които участвахме в проверката, продължила пет часа, Аксиния Боснева, Мария Харбова и Ирина Николова, Ви сигнализираме за грубите нарушения на нормативната база, както от страна на общинските служители, така и от страна на контролните органи, които са на Ваше подчинение.

 

Обектът функционира с животни от 05.11.2012 г.

 

Нарушени са:

 

1. . Чл. 40 ал.5 от Закона за защита на животните(ЗЗЖ) – Липсва Общинска наредба за прилагане на дейностите по Програмата, съгласно Чл.40 ал.1 от ЗЗЖ;

 

2. Глава V Безстопанствени кучета от ЗЗЖ – регистриран е „приют от отворен тип” – обект, който не е регламентиран в ЗЗЖ;

 

3. Чл.43, ал.1, т. 2 от ЗЗЖ и чл. 27 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВД) – регистрирано е ветеринарномедицинско заведение в обекта, като управителят, под чието ръководство може да работи ветеринарен лекар със стаж, по-малък от три години, не работи в амбулаторията, а – в частния си кабинет и друг общински приют, който се намира в кв. Сеславци. Според Регистъра на БАБХ, Управителят на амбулаторията в приют Сеславци и в приют Горни Богров, Д-р Иван Христов Марков е регистрирал през 2009 г. Ветеринарен кабинет на адрес: гр. София, общ. Изгрев, ул.”Тодор Стоянов” № 10, п.к. 1113, регистриран под № 37/28.05.2009 с личен щемпел: 2292035.

 

4. Чл. 43, ал.2 от ЗЗЖ – тринадесетте гледачи в обекта не са преминали курс за обучение за защита на животните;

 

5. Чл. 44, ал.2, т. 2 от ЗЗЖ – липсва информация за мястото и датата на залавяне на кучетата, като на тяхно място се отбелязва, че кучетата се преместват от приюта в Сеславци, където те не са се родили, а са настанени след залавяне от конкретните им местообитания в столицата. Тази непрозрачност затруднява гражданите, издирващи конкретни кучета;

 

6. Чл. 45, т. 5 от ЗЗЖ – липсват данни за извършени профилактични дейности като ре-обезпаразитяване и ре-ваксинация за „бяс”, както в досиетата на настанените животни, така и в паспортите им;

 

7. Чл. 47, ал.6 от ЗЗЖ –дублира се видимата маркировка, като се реже ухо и в същото време се слага пластмасова марка на другото ухо. В закона са регламентирани задължителни две маркировки – трайна и видима. Посочени са по два варианта и от двете маркировки: за трайната – чип или татуировка, а за видимата – V-образно купиране на ухото или друга видима ушна маркировка.(Още през 2010 г. преподавателите от ветеринарния факултет на Лесотехническия университет в София предоставиха своето отрицателно становище относно използването на пластмасови марки за ушите на кучетата, които са противопоказни за техните физиологични и поведенчески особености, като често ги разраняват, инфектират и водят до усложнения, което стресира животните);

 

8. Чл. 46, ал.1; Чл. 7 ал.1 и ал.2, т. 2 и т. 3 от ЗЗЖ; Чл. 149, ал.1; Чл.150, ал.1, т. 2, б. а) и б) и чл.151, т. 15 от ЗВД: 8.1./ Чл. 46, ал.1 от ЗЗЖ – кучетата са настанени при условия, които нарушават изискванията за защита на животните, съгласно Чл. 7 ал.1 и ал.2, т. 2 и т. 3 от ЗЗЖ; Чл. 149, ал.1; Чл.150, ал.1, т. 2, б. а) и б) от ЗВД;

 

8.2./ Чл. 7 ал.1 и ал.2, т. 2 от ЗЗЖ – нарушени са изискванията за защита на животните, регламентирани в чл. 151 от ЗВД;

 

8.3./ Чл. 7 ал.1 и ал.2, т. 3 от ЗЗЖ и Чл.149, ал.1; Чл.150, ал.1, т. 2, букви: а) и б) и чл.151, т. 15 от ЗВД – нарушени са принципите на добрата практика по отглеждане на животните, като 15-десет кучета са настанени в дворче с площ 40 кв.м., което противоречи на техните физиологични и поведенчески нужди. Кучетата не са стадни животни, за да се допуска отглеждането им в такива големи групи. Като изключим заеманата от 15-те колибки площ, остават 25 кв.м. или по 1.6 кв.м на куче, което пространство не може да осигури необходимата свобода за движението им, за да тичат, играят и т.н. и в същото време съществува опасност от пораждане на агресивност между кучетата, когато са притиснати в такова малко пространство и при такъв голям брой;

 

9. Чл. 7 ал.1 и ал.2, т. 3 от ЗЗЖ и Чл.150, ал.1, т. 2, букви: в), г) и ж) от ЗВД – нарушени са принципите на добрата практика по отглеждане на животните, като не са създадени необходимите условия за хранене – липсват индивидуални съдове за хранене, като се използват пластмасови легени, от които трябва да се хранят едновременно по няколко животни, което не гарантира достатъчно количество на храната за всяко животно; ограничава свободния достъп до храната за всяко едно куче и не намалява до минимум агресивната конкуренция между животните, а точно обратното – създава условие за пораждане на агресивност;

 

10. Чл. 7 ал.1 и ал.2, т. 3; Чл.46, ал.3 от ЗЗЖ и Чл.150, ал.1, т. 2, буква: е); Чл.325 б ал. 1 от Наказателния кодекс – не е възможно своевременно осигуряване на ветеринарномедицинска помощ на животните, защото обектът се обслужва от ветеринарен лекар, завършил през 2012 г., който е принуден да лекува животните сам в отсъствието на управителя, работещ в частната си амбулатория и амбулаторията в общинския приют в Сеславци. В този обект липсват помещения за болни животни, поради което лекуваното животно остава в дворчето, което не е подходящия микроклимат за болно животно.

 

10.1. – куче с кървави екстременти: в клетка №12 комисията констатира куче с поднормено тегло и кървави ектсременти, за което д-р Атанасов обясни, че е настанено в обекта от 5.11.2012г. и още тогава е имало здравословни проблеми. В продължение на 5 месеца животното се „лекува” при липсата на задължителните условия. Управителят на обекта също е проявил небрежност, като не е настоял спешно преместване на болното животно в обект, който отговаря на законовите изисквания и не рискува живота му;

 

10.2. – куче със съмнение за чернодробна недостатъчност: от 3.03.2013 г. в амбулаторния дневник са отбелязани манипулации за провеждане на лечение на куче, настанено в обекта на 12.12.2012г. с ушна марка 02242 и оборотен номер 269. Лечението е осъществено в продължение на пет дни при липсата на исканите условия за настаняване на болните животни в „помещение за болни и наранени животни”; след клиничен преглед в отсъствието на Управителя д-р Марков е поставена диагноза – съмнение за чернодробна недостатъчност. Не са направени допълнителни кръвни изследвания. Лечението включва. Състоянието на кучето се влошава и то умира. Липсата на регламентираните изисквания в българската нормативна база и бездействието на служителите със сигурност са част от причините, довели до фаталния край на животното;

 

11. Нарушавайки ЗВД и ЗЗЖ, обектът: „приют от отворен тип” нарушава дори и Наредбата, с която се оправдават закононарушенията, извършени с построяването му:

 

11.1. Чл. 128а, ал. 1, т. 5 – лекуват се животни без да е осигурено помещение за изолирането им( данните от т. 10.1 и т. 10.2 от Доклада)

 

11.2. Чл.128а, ал.2 – не е осигурен лекар съгласно ЗВД(данните от т. 3 от Доклада)

 

11.3. Чл.128а, ал.1, т.3 – липсва самостоятелно помещение за съхраняване на храната. Храната се съхранява в помещението на охраната.

 

11.4. Чл.128а, ал.1, т. 4 – липсва самостоятелно помещение за съхраняване на оборудването и препаратите за почистване на обекта( метли, лопати …) и се съхраняват в амбулаторията?

 

11.5. Чл.128д и Чл. 108 – 13 гледачи не са достатъчни за обгрижване на 800 кучета. Животните са обречени на системно лишаване от разходки. Липсват данни за проведено обучение на гледачите за работа с животните.

 

11.6. Чл.128д и Чл. 109 – липсват данни за набиране на доброволци, както и поддържаната документация не дава нужната информация, поради което е невъзможно да се открият конкретно търсени животни от граждани(в деня на проверката граждани от кв. Надежда-1, дошли да придобият собственост върху прибрано от предприятието женско бежово куче на 29.11.2012г. в близост до бл.132, не получиха информация къде е животното, поради липса на такива в съществуващата документация)

 

11.7. Чл.128д и Чл. 110 – приютът не разполага със самостоятелни превозни средства за транспортиране на животните(8 транспортни средства обслужват едновременно три приюта, поради което комисията не успя да установи дали отговарят на изискванията, съгласно Чл. 110, ал.2 от Наредба № 41)

 

11.8. Чл.128д и Чл. 111 – спорен е лиценза на ветеринарния лекар, работещ в приюта самостоятелно в системното отсъствие на регистрирания управител на регистрираната в приюта амбулатория.

 

11.9. Чл.128д и Чл. 112 – възпрепиятстване на Комисията да констатира изискванията по причините, изложени в т. 11.7. от Доклада, при условие че Предприятието е уведомено предварително за проверката.

 

11.10. Чл.128д и Чл. 113 – възпрепиятстване а Комисията да констатира изискванията по причините, изложени в т. 11.7. от Доклада, при условие че Предприятието е уведомено предварително за проверката.

 

11.11. Чл.128д и Чл. 114, ал.1 – липсват данни за осигуряване на 24-часово дежурство в един от приютите на територията на Столична община.

 

11.12. Чл.128д и Чл. 115 – според информацията от Управителя на приюта, в обекта с приемат само животни, които са преминали през другия общински приют в Сеславци – регламент, който не съществува в Наредба № 41.

 

11.13. Чл.128д и Чл. 118 – според информация от Управителя на приюта, обектът разполага с условия за изолиране на животни под карантина(самостоятелни клетки, което е нарушение на Чл. 101, ал. 1, т. 6 т. 8; Чл. 128а , ал.1, т. 5 от Наредба № 41)

 

11.14. Чл.128д и Чл. 119 – спорния лиценз на самостоятелно практикуващия лекарската професия в обекта, както и липсата на данни в досиетата и паспортите на животните за провеждана профилактика.

 

11.15. Чл.128д и Чл. 120, ал.1, ал.2 – (1)животните, настанени в едно ограждение не са в равностойно положение: видимо различни по възраст и килограми и (2)петнадесет кучета, хранени от общи съдове не гарантира храненето на всяко животно в съответствие с нуждите му.

 

11.16. Чл.128д и Чл. 121 и Чл. 127 – Обектът работи в продължение на пет месеца от ноември 2012г. до 5 април 2013г. без наличието на Правилник за вътрешния ред. Установи се и липса на Процедура за провеждане на мероприятията по дезинфекция Представителите на контролния орган обясниха, че ден преди проверката – на 4 април в БАБХ е подписан Правилника на обекта.

 

11.17. Чл.128д и Чл. 122 – в деня на проверката комисията стана свидетел на невъзможността за обслужване на гражданите, съгласно Чл. 122 от наредба № 41, поради липса на адекватни данни в документацията на обекта. (Кучето, прибрано от кв. Надежда 1 на 29.11.2012 г. според Офиса на Предприятието и приюта в Сеславци би трябвало да е в проверявания обект, но служителите не успяха да открият данни за търсеното животно.

 

11.18. Чл.128д и Чл. 126, ал.2, т. 3, т. 6, т. 9, ал.4 – липсва инд. № на ваксината против бяс; липсва информация относно залавянето на животното; липсват данни за името на служителя, приел животното в обекта; личното досие не отговаря на изискванията съгласно Чл.126 от Наредба № 41.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

До този момент (четвърта седмица) нямаме отговор от Вас относно поканата ни за провеждане на среща с представители на близо тридесет български организации за защита на животните, обединени в Националната координационна Мрежа „Справедливост за животните”. От Доклада става ясно за сериозните проблеми, които системно съпътстват работата на повечето общини в страната.

 

Надяваме се, че прекрасната идея на Президента на РБългария за обществени съвети и съдействие на гражданството, ще намери реализация и във Вашето ведомство. За съжаление до момента Вие ни лишавате от правото ни, делегирано в Чл.58, ал.2 от закона за защита на животните да участваме в обсъждането на въпроси, касаещи животните.

 

От медиите научаваме, че се договаряте:

• със столичния кмет за постояването на нов незаконен приют за кучета;

 

• с холандци за износ на софийските кучета зад граница.

 

Апелираме към Вас, да не допускате вредно влияние, както Екс-министър Найденов подмени насрочена работна среща с неправителствените организации за защита на животните от цялата страна и на 17 април 2012 г. подписа изменената Наредба № 41 за приютите, която нарушава българското законодателство.

 

Очакваме от Вас да ни уведомите за предприетите мерки относно докладваните от нас множество сериозни нарушения на българската нормативна уредба в проверения на 5 април обект, стопанисван от Столична община и намиращ се в близост до Горни Богров, р-н Кремиковци, София.

 

С уважение:

Аксиния Боснева, Съвет на Директорите към НКМрежа, фондация „АФА-България”

Мария Харбова, координатор за Столична община към НКМрежа,

фондация „За правата на животните в България” Ирина Николова, координатор за р-н Младост, София към НКМрежа, сдружение „Помощ за животните-Дара”

 

Съвет Директори Национална Координационна Мрежа “Справедливост за животните”