Здраве и Хранене

Животните възприемат болката по същия начин както човешките същества, но я изразяват по различен начин. Дори най-често са склонни да не я изразяват въобще. В тази категория също разглеждаме най-разпространените видове животински храни, техните предимства и недостатъци, а също така и начините за сравняване между тях.

Фибрите – една важна помощ

Фибрите До неотдавна те бяха считани за много скромна и незначителна хранителна съставка, както за човека така […]