Търся си куче пазач

от Радостина Тонева

Често срещан въпрос: „Коя порода ще ми препоръчате, търся си куче пазач?”

Всъщност, би било по-правилно да се говори не толкова за една специфична порода, колкото за отделни екземпляри. Защото е трудно да бъдат обобщени в едно широко родово потекло охранителния инстинкт и онзи коктейл от поведенчески реакции, които от определен екземпляр създават куче, което ще отговори на тези изисквания.

Какви са характерните особености, които задължително трябва да притежава кучето пазач.

Преди всичко – подчертана бдителност и непрестанно внимание към околния свят. Слабо бдителният и мудно реагиращ екземпляр не би могъл да се справя със задачата, освен ако е подкрепян и стимулиран от партньор, способен да запълни липсите му.

На второ място – доста голяма доза недоверчивост,тъй като макар и бдителен,  ако е дружелюбен и общителен, екземплярът става неизползваем: лесно може да бъде подмамен от злонамерено лице.

Трето: извънредно важно е неговата смелост да се изявява в едно цяло с борбеността му, защото едно добро куче пазач трябва да съумява да се намесва решително и твърдо там, където обстоятелствата го налагат, освен ако се приеме, че е достатъчно работата му да се свежда до сигнализиране и разубеждаване.

Тук, обаче, става дума за екземпляри, предназначени за „интервенция“, т.е. за кучета, способни физически да се намесват и противопоставят на едно или повече проникнали предумишлено лица в охраняваната площ.

Всичко това изглежда просто и праволинейно, но действителността е много, много по-различна. Така е защото, за съжаление, качествата бдителност и недоверчивост са обратно пропорционални на безстрашие, закалка и борбеност. Това важи за почти всички екземпляри.

С други думи, не съществува едно отделно куче, което да е максимално недоверчиво и в превъзходна степен безстрашно, а само множество екземпляри – недоверчиви и плашливи или безстрашни, но не и недоверчиви. Идеалното куче пазач трябва да представлява един труден магичен коктейл от всички гореспоменати качества:

да е бдително и недоверчиво към непознати, но същевременно достатъчно безстрашно, за да атакува решително, ако положението би го изискало. И не само това. То трябва да притежава достатъчна доза борбеност и закалка, за да издържи в схватката с противника.

И когато са налице тези характеристики, оттам нататък следва много работа и тренировки, защото тези качества трябва да могат да бъдат контролирани в моментите, когато не се изисква негова намеса да пази.

 

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

Виж Още