Причината за един абсурд

 

Карло Марцоли, инструктор с дълъг опит,  експерт върху поведението на кучето и един от основните привърженици на дресура без насилие.

 

Защо използват електрически нашийник?

 

 

насилствено обучение-кучета-електрически нашийник

 

Има две основни причини за това:

 

- неспособност да се осъществи сътрудничество с кучето

 

- странната идея, че ако в определен контекст е възможно да се изгради някаква форма на “суеверие” (страх, че ще се получи наказание…от небето), някои поведенчески реакции ще бъдат отстранени.

 

 

Дълги години практикуващите насилствена дресура са се опитвали да прилагат болката в т. ч. и от разстояние. Основният принцип е бил: ако кучето иска да избегне болката, трябва да извърши определено нещо, което се изисква от него.

 

Била е разпространена употребата на поводи с дължина 15 метра, с които са контролирали поведението на кучето, макар и с помощта на прословутите пристягащи или нашийници с шипове.

 

Очевидно, използването им става невъзможно на по-голямо разстояние. И така, някой решил да замерва кучето с тенекиени кутийки пълни с камъчета и синджири, някой ловец е решил да използва пушката като удължение на ръката, която наказва.

 

Очевидно и това  не е било достатъчно: има случаи, при които трудно може да се обясни на ветеринаря наличието на съчми в задницата на кучето…

А може би не всички “дресьори” имат добър мерник?

Нужно е било нещо по-ефикасно и на разположение на всички.

 

И ето технологията създава нашийник с електрически заряд, а индустрията организира курсове за предизвикване на болка, но…с метод!

 

Технически погрешно

 

Теорията за обучение е разработила различни техники и много добре е определила как трябва да се постъпва при обучение на кучето. Никоя техника не предвижда наказанието като основен принцип за обучение. А тук напротив, идеята, която поддържа ефикасността на електрическия нашийник е тази наказанието да бъде приложено чрез болезнено електрическо разтоварване, ако кучето не изпълнява определени действия или ако, още по-зле, ги изпълнява погрешно.

В първия случай техническата грешка се състои в това, че се гледа на наказанието като на основен елемент на обучението.

Във втория, че чрез страха от болката се цели да бъде прекъснато (подтиснато) поведение, считано от нас за погрешно.

Но как кучето би трябвало да узнае кое е правилното поведение?

 

Неприемливо от етична гледна точка

кучета-обучение- позитивен тренинг

 

Първата цел на всеки инструктор, на един експерт по кучешко поведение е благосъстоянието на кучето. Като член на семейството, което го е приело, кучето трябва да се чувства защитено и в сигурност, когато се намира на собствена територия или когато провежда дейности заедно с човешките си партньори. Следователно, неприемливо е да се малтретира, насилва или тероризира един подвластен, за да бъде накаран да участва в спортно състезателна дейност, например.

 

Кой използва това устройство

 

Преимуществено се ползва от собственици на кучета за лов или за дейности, насочени към нападение на хора. Масова е употребата на електрическите нашийници и за блокиране на лаенето, както и за възпрепятстване влизането на кучето в дадена зона или преминаване на заграждение.

 

Още по темета:  Кучето като предмет – четете ТУК 

и Стари инквицизии, нови методи -     ТУК