официално признати от МФК породи – Група 10

Секция 1: Дългокосмести хрътки

Секция 2: Грубокосмести хрътки

Секция 3: Късокосмести хрътки

 

Секция 1: Дългокосмести хрътки

 

1. Афганистан/Великобритания

Афганистанска хрътка (Afghan Hound (228), 13/10/10

 

2. Среден изток (F.C.I.)

Салуки (Saluki (269), 25/10/00

a) с ресни/пискюли б) къскосмести

 

3. Русия

Борзой (Russkaya Psovaya Borzaya (193), 25/10/2006

 

Секция 2: Грубокосмести хрътки

 

1. Ирландия

Ирландски вълкодав (Irish Wolfhound (160), 13.03/01

 

2. Великобритания

Дирхунд ( Deerhound (164), 24/06/87

 

Секция 3: Късокосмести хрътки

 

1. Испания

Испански галго (Galgo espanol (285), 26/05/82

 

2. Великобритания

Грейхаунд (Greyhound (158), 13/10/10

Уипет (Whippet (162), 06/03/07

 

3. Италия

Малка италианска хрътка левретка (Piccolo Levriero Italiano (200), 13/10/10

 

4. Унгария

Агар (Magyar Agar (240), 06/04/00

 

5. Мали (Франция)

Aзавак (Аzawakh (307), 22/08/94

 

6. Мароко

Слоуги (Sloughi (188), 08/01/98

 

7. Полша

Полски харт (Chart Polski (333), 01/10/99