Колко е умно Вашето куче?

 

 Полицейски кучета, пазачи на стада, водачи на слепи хора, търсачи на зарити от лавини хора, терапи дог, кучета диагностици – кучетата доказват винаги отново, че са способни на удивителни постижения. И съвсем обикновеният домашен любимец може да е много интелигентен. Проф. Стенли Корен от университета Бритиш Колумбия във Ванкувър е обработил в своите многобройни студии данни върху интелекта на кучетата и е установил при това, че едно обикновено (нормално) животно има умственото ниво на малко дете.

Нормалните  домашни кучета могат да разпознават 160 думи, а тренираните – до 250 различни думи. Според него животните могат също и да броят, даже и да мамят, ако по този начин ще получат някакво възнаграждение. Досега се смяташе, че само хората са способни на това.

 

 

 

Проф. Корен смята, че интелектът на кучетата е обоснован от три фактора: инстинкт, подчинение и адаптивна интелигентност, т. е. способност да се учат от околната среда и така да решават проблемите си.

 

Както при хората, така и при кучетата има големи разлики между различните индивиди. Върху индекса на интелигентност оказва влияние и връзката със стопанина, а до голяма степен и породата. За определени породи се смята, че са особено интелигентни, като напр. Бордер Коли, Пудел и Голдън Ретривър.

Вие със сигурност знаете, че вашето куче е много интелигентно, но може да се позабавлявате с този тест. Ако резултатите не ви харесат, знайте че или теста нещо „куца” или вие не сте отговорили съвсем точно, защото ви липсва наблюдение върху поведението на собственото ви куче.

 

Добрата връзка и щастливо съжителство не се определят единствено от високия интелект. И още:  връзката куче – човек не зависи еднозначно от интелекта на кучето, но и от способностите на стопанина му. Итака:

 

Визуални способности

1. Как реагира Вашето куче, когато види, че взимате повода?

А. То е много възбудено (2 Т.)

Б. Много се радва (3 Т.)

В. Спокойно изчаква (1 Т.)

 

2. Може ли кучето Ви да усети (разпознае)промени във Вашето настроение?

А. То реагира на моето настроение (3 Т.)

Б. Понякога (2 Т.)

В. Не сам забелязал (1 Т.)

 

Слухови способности/ Запас от думи

3. На колко от основните команди се подчинява кучето ви, напр. “Седни”, “Спри”, “Стой на място”, “Дай лапа” и т.н.

А. На нито една (1 Т.)

Б. На 1 до 5 команди (3 Т.)

В. На повече от 5 команди (4 Т.)

 

4. Имате ли впечатлението, че Вашето куче разбира, когато се говори за него?

А. Да, даже разбира и вида на коментарите (4 Т.)

Б. Не, изобщо не разбира (1 Т.)

В. Понякога (3 Т.)

 

(продължава)