Кликер тренинг

 

 

Това е пар- екселанс мекият метод в преподаването на упражненията.

 

При кликер тренингът няма изправителни физически контакти, нито наказания от друг вид. Наречен е така заради ползвания инструмент – кликера. Той представлява малка пластмасова кутийка, съдържаща една метална пластина, която при натиск издава ясен и точен звук.

 

 

мек метод за обучение на кучето

Досегашното традиционно обучение включва три класически варианта: команда – отговор – награда.

 

Кликер-тренингът прескача подобна последователност, предлагайки съвсем различен подход. При него, посредством активна обусловеност и използване на подкрепящи моменти, се стига до моделиране на поведенческите прояви и до получаване на верижни поведения – преки или в обратен ред.

 

 

 

Преди да навлезем в кликер-тренинга, обаче, нека се опитаме да направим бърза справка за основните схващания, които са в основата на този метод.

 

Правила за доброто функциониране на кликера

 

Правилата за ефикасното използване на кликера са малко, но трябва да се прилагат педантично:

 

- кликът се излъчва докато желаното поведение е все още в ход

 

- всеки клик трябва да бъде последван от награда

 

- да не се дава абсолютно никаква команда на кучето между клика и наградата

 

- да не се излъча повече от един клик за всяка награда.

 

Внимание! Винаги да помним, че кликерът трябва да се използва за сигнализиране на поведение, което е в ход и никога – за да бъде задействано поведение, т.е. не може да се използва като телекоманда. Кликер-тренингът не предвижда незабавното изпълнение на едно цялостно поведение, до което се стига само по пътя на старателната моделираща работа.

Започва се със залавяне на един какъвто и да е признак на желаното поведение чрез клик последван от награда. По-нататък то се моделира чрез серия от междинни подкрепи (клик и награда) до получаването на цялостно поведение.

 

(продължава)

 

Още  статии по темата обучение