Да помогнем на кучето си когато се страхува

 

 

 Не са малко кучетата, които изпитват страх от гръмотевици, пиратки или други шумни звуци. Този тип страх могат да развият и кучета, които не са имали травматичен опит, за да асоциират тези звуци с опасност.

 

куче-гръмотевици-пиратки

Много от страховите проблеми могат да ви изглеждат нещо съвсем временно, което с изчезването на предизвикателството изчезват, би трябвало да знаете, че ако е оставено без намеса от наша страна, страховото поведение може да се развие силно и да стане проблем не само за кучето.

 

Най-общите страхови проблеми, породени от страх от шумни звуци са деструктивно поведение и бягство. Когато кучето се страхува, то се опитва да намали страха си по няколко начина.

 

Може да се опитва да избяга на място, където шумът от гръмотевици или фойерверки се чува по-малко. Ако, напускайки двора, то се скрие вкъщи в стая, в която се чувства сигурно и защитено, то тогава деструктивното поведение или бягството ще бъдат избягнати, защото страхът му е намалял.

 

За някои кучета активността или физическото усилие е изход от неговата тревога и безпокойство. За съжаление, бягството или деструктивното поведение може да бъде проблем както за вас, така и да доведе до наранявания на кучето ви.

 

Явленията, които предхождат плашещите кучето звуци отключват неговата реакция просто защото то ги асоциира със страха си. След време то може да започне да се страхува и от тези явления, като ги асоциира със звука, от който изпитва страх.

 

Например, кучета които се страхуват от гръмотевици, по-късно могат да започнат да се страхуват от вятъра, от тъмните облаци и проблясващите светлини, които им напомнят мълниите, предшестващи ужасяващия ги шум.

Кучетата, които се страхуват от фойерверки могат да развият страх към най-безобидната детска пиратка и например от задния двор, мястото, къде са чували този звук.

 

Какво можете да направите, за да помогнете?