Типове характери

 

 

На основата на изпитания за проверка на реакциите всички кучета могат да се разделят на следните типове: уравновесени, флегматични, добронамерени, зли, агресивни, страхливи и с неустойчив характер.

 

 

 

Флегматичният тип:

 

реагира както уравновесения, но при този тип степента на опасност трябва да е много по-интензивна и изразена, за да предизвика у кучето реакция.

 

Доброто куче:

 

ще се постарае да обърне всичко “на шега” и няма да прояви агресия. Ако опасността стане много очевидна или започне да му досажда, то просто ще се отдалечи от нея.

 

 

Злобното куче:

 

то ще реагира незабавно на опасността, особено ако се повтори в същата степен. Натрапника то ще посрещне с ръмжене и свиреп поглед. Обичайно, злото куче рядко лае, с изключение на тези случаи, при които поводът или оградата му пречат да нападне директно неприятеля.

 

Агресивното куче:

 

може да нападне без видима причина и без никакво предупреждение човек или животно, минаващи край него.

 

Страхливото куче:

 

в отговор на опасността то бяга, подвивайки опашка между краката си. Бяга и от стопанина си, сякаш и на него не му вярва. Случва се такова куче при самоотбрана да ухапе и своя стопанин, тъй като от страх не е в състояние да различи нападащия го.

 

Кучето с неустойчива психика:

 

може да демонстрира агресия към нападателя, но само когато е близо в краката на своя стопанин, където се чувства уверено и в безопасност. Такова куче може и да ухапе нападателя, но само когато той вече не го заплашва и най-често в гръб.

 

Разбира се, при определяне на характера по този метод трябва да се имат предвид най-различни фактори.

 

Основно трябва да се отчита степента на дресировка на кучето и неговата реакция към произхождащото наоколо в съответствие с тези навици, които е придобило по време на обучението. Друг важен фактор е мястото на провеждане на този тест – на своя територия повечето кучета демонстрират агресивност, а на непознато място се превръщат в страхливи или най-малко добродушни.