Не галете кучето, когато се уплаши!

 

При много кучета, които се страхуват от гърмежи и от гръмотевични бури, тази фобия е без видима причина.

 

Как възниква една фобия?

 

 

Общо взето, животните привикват с шумовете, с най-различни неща или лица. Дори тези, които живеят в близост до шумни магистрали или летища. Този процес се нарича привикване.

Процесът пък на обратното поведение се нарича сенсибилизация (повишаване на чувствителността).

 

Животното, вместо да привикне, реагира все по-неудържимо на един дразнител. Положението се влошава, в мозъка се произвежда все повече адреналин, ударите на сърцето се учестяват, кучето се задъхва, трепери.

 

Някои кучета с фобия от какъвто и да е тип, почват да реагират не само на конкретния дразнител, но и на дразнителите, които го предшестват или придружават. Като че ли свързват наличието на явлението, което ги плаши, с определени места, лица или събития.

 

Например, ако имат страх от свистене на бурята, могат в последствие да почнат да се страхуват и от дъжда или гръмотевиците.

 

 

 

Защо едно куче свиква,

докато другото се сенсибилизира?

 

Защо в някои от случаите се развива фобия?  Това може да настъпи след преживян силен шок, но също и защото нерядко стопанинът без да иска, насърчава сам кучето си към страх.

Първата реакция на човек, когато кучето се утрепери от срах, е да го погали, да му каже нежни думи – по този начин всъщност той насърчава и награждава кучето и така засилва е поведенческата му реакция, все едно казва: “Добро куче, точно така, ти трябва да се страхуваш”.

 

Точно това си превежда кучето. Да се възнагради едно поведение означава да бъде поощрено и укрепено. Разбира се, това е нещо съвсем естествено, породено от обичта и желанието да защитим кучето си, но за съжаление то влошава ситуацията. Кучетата внимателно ни наблюдават и се учат от нас.

 

Съществува и друга страна на случилото се: кученцата, на които не е била дадена възможност да се сблъскат с различни ситуации в околната среда носят голям риск да развият страхови реакции към новите неща. Именно поради това е твърде важно, държейки сметка за техните изисквания и без да се преувеличава, малките кученца да бъдат водени на най-различни места и при различни ситуации.

 

И много важно е в тези първи сблъсъци да внимавате много за вашата реакция – това ще се набие с съзнанието му и може да формира фобия, докато вие си мислите, че правите нещо много добро за него.

 

следва