Кучето пазач 2

 Какво всъщност отприщва атаката при едно нормално куче, спокойно и вдъхващо доверие?

 

В цитирания случай в предишния пост Кучето пазач,  агресията настъпва, когато момиченцето се оказва само с едно от трите кучета. То се изплашва. Кучето скача върху него, детето започвада пищи от страх. Това отприщва нападениетона другите две, агресия основана може би повече на грабителския инстинкт, отколкото на защитния.

Силата и доверието, което вдъхва кучето пазач, се проявяват и в други аспекти на поведенито му. Има случаи когато това може да бъде детска игра. Синът на собствениците тича, послдевна от един приятел. Кучето се намесва, блокирайки “агресията” на чуждото дете. Или още: собствениците заминават на почивка и молят възрастна двойка дасе грижи за животните. Един от двамата се подхлъзва и пада, кучетата приближават възбудени. Човекът прави резки движения, за да ги отдалечи, освобождавайки по този начин агресивната им реакция.

Друг епизод от хрониките: вратата се отваря и един минувач се озовава ненадейно срещу голямо куче пазач. Опитва се да се отдалечи бегом, но имено това предизвиква опасното преследване.

 

Ръководене на кучето пазач

 

Никога не подценявайте импулса на вашето куче пазач. Дори да е дребосък от няколко килограма, сърцето му подсказва да брани дома и семейството. Ако ли пък има поведение и телосложение на пазач, бъдете много внимателни към всички ситуации, в които могат да попаднат лица, чужди на семейството.

Не оставяйте госта сам с кучето, особено ако той е дете. Не претендирайте кучето да бъде галено от гостите. Ако не можете да го контролирате, осигурете му пространство, в което то да бъде необезпокоявано. Дори и да сте сигурни, че кучето никога не ще стори нищо лошо, ако не е предизвикано, не можете да предвидите поведението на хората и реакциите на кучето в необичайна ситуация.

Приучете малкото кученце да свиква с близостта на различни хора и подсилете поведенческите му реакции в насока на спокойствие и толерантност. Не взимайте двойка или група от едри кучета , ако не сте в състояние да се справите с тях поединично.

 

Повече от едно куче: действайте постепенно

 

Вземете второто куче само когато първото е вече обучено и поставено под контрол. Уважете природата на вашето куче: ако не е много общително, не го принуждавайте да установява контакт с външни лица. Ако притежава силен защитен импулс, осигурете му пространство, в което няма да понася или нанася щети. Никога не поощрявайте агресивността и никога не прибягвайте до насилие. Ако имате проблем, потърсете помощ. Преди да вземете куче с голям ръст, осведомете се и се опитайте да прецените дали имате желание или възможност да му осигурите подходящи условия на живот. Ако не желаете, или не можете да му посветите необходимото внимание и отговорност, ще бъде по-добре да се откажете.

 

Какво ни казва кучето и по какъв начин

 

Кученцата реагират на чуждото присъствие като уплашено пръхтят и бягат към изхода, търсейки сигурност и помощ. Инстинктът за охрана се проявява едва след шестия месец и кученцето почва по-дръзко да пристъпя към външната врата, но все пак готово за незабавен заден ход, ако противникът се окаже прекалено опасен. Поведението за охрана при възрастното куче зависи от характера и външните условия: едно затворено място, предпазено от заграждение и солидна външна врата, присъствието на други кучета, готови да го подкрепят, увеличават вероятността това куче да даде отпор на чуждия човек.

Първото предупреждение е звуково: лаят съобщава на чуждите хора, че са били “открити” и че къщата съвсем не е необитаема.

Лаят привлича вниманието на цялото семейство, предупреждавайки го за потенциална опасност. Наред с това плаши неканения гост и го блокира на сигурно разстояние, ограничавайки по този начин риска от схватка. Този звуков сигнал привлича вниманието върху кучето, което ако е едро на ръст и със самоуверено и демонстративно поведение, с високо вдигната глава и опашка и горда осанка, дава ясна представа за своята смелост и сила. Ако непознатият пренебрегне тези предупреждения, кучето преминава в действие, спускайки се към вратата, за да му препречи пътя. Кучето може да нападне и ако тези предупреждения бъдат пренебрегнати и се наруши границата на неговата територия.

 

Четири лесни изисквания за сигурно куче

Сигурен характер: куче, което е плахо и неуверено може да бъде възприето като отличен пазач, защото лае при всяко най-малко раздвижване, но всъщност това е стратегия за избягване на пряката схватка. По този начин то демонстрира собствената си неувереност: реагира така, като че ли всяко нещо е потенциална опасност. Такова държание е не само несигурно, но от него има твърде малко полза.

Кучето пазач трябва да бъде способно да се намеси в точния момент, а не във всеки.

Не се бои от онова, на което трябва да даде отпор. Никога не е безпричинно агресивно. Трябва да има спокойно държане спрямо гостите, както и когато се извежда извън неговата територия.

 

Пространство: кучето пазач, от която и да е порода, трябва да бъде “снабдено” със солидно заграждение, добре затваряща се външна врата и табелки с предупредителен надпис, разположен около цялата собственост. Ако градината граничи със съсед, който има кучета, за предпочитане е да се направи двойно заграждение, за да не могат да се дразнят и захапват през мрежата или решетките. Още по-добре е ако се направи плътна ограда, за да не могат да се виждат и предизвикват един друг в изтощителен дуел. Кучето пазач е по-ефикасно ако бъде оставено в къщата по време на вашето отсъствие. Няма да може да бъде “обезоръжено” с отровни хапки или като се привлече в определено място на градината.

 

Да познава хората: кученцето трябва да се научи да познава като приятели лица от всякакъв тип. Да приема и изживява по положителен начин контакта с деца, старци, мъже, жени, лица в униформа. Поведението на кучето може да е изменено от опита му в ранна възраст. Куче, което е било малтретирано или не е било правилно интегрирано в социална среда, ще бъде по-подтиснато, плахо и недоверчиво, отколкото куче, което е попадало в различни условия.

 

Общителност: това е приятелско предразположение, което кучето проявява към познати, а и към непознати лица. При някои породи възрастното куче приема или търси контакти с познатите лица. При породи със слаба общителност това предразположение намалява със съзряването. Слабо общителното куче следователно е склонно рязко да разграничава лицата от семейството от чуждите. В някои случаи кучето може да се привърже само към едно единствено лице в семейството. Не се оставяйте да ви измами кроткия вид на големите овчарски кучета. Вдигната опашка, чело изправено срещу неканения гост: това е първият сигнал, изпратен от кучето за отстраняване на предполагаемия агресор. Общуването с други кучета и с други хора е необходимо, за да имате животно, на което може да се разчита.