Класификация на породите Група 4

Секция 1: Дакели

1. Германия
Дакел (Dachshund (148), 13/03/01
a) стандартен
– гладкокосмест
– дългокосмест
-грубокосмест

б) миниатюрен
– гладкокосмест
– дългокосмест
-грубокосмест

в) Rabbit Dachshund
– гладкокосмест
– дългокосмест
-грубокосмест