Как да определим характера на кучето?

 

 

Когато избираме приятеля, с когото ще споделим много години от живота си, външният му вид и цвят на козината би следвало да отстъпват в листата с критерии. Важно е да изберем този, с когото най-много ще си допадаме взаимно и този, с когото бихме могли да изгладим възникващи проблеми.

 

 

Избирам куче

 

Методът се свежда до проверка на реакцията на кучето. Провокираме неговото ответно действие като го поставим на изпитание – опасност, имитираща нападение. Този метод се ползва и в кинологията при оценка на кучето в ринга, но към нея се присъединява и проверка на други реакции, например, контакт на кучето с други хора и животни.

На основата на такива изпитания всички кучета могат да се разделят на следните типове:

уравновесени, флегматични, добронамерени, зли, агресивни, страхливи и с неустойчив характер.

 

Уравновесеният тип куче

 

Този тип е най-разпространеният всред всички породи.

 

А сред кучетата от приют не може да се прави веднага заключение, имайки предвид факта, че са преживели стрес, може би малтретиране и за тях е нужно време да се върнат към обичайното си състояние.

 

В този случай се изисква малко работа и едва тогава да се пристъпи към подобна оценка.

 

 

Кучето с уравновесен характер обръща внимание на всички изменения в околната среда, нищо не убягва от неговото внимание. То оценява ситуацията и реагира по съответстващ начин. Реакцията на такова куче е винаги адекватна. Това означава, че ако някой замахва към него, то трябва да обърне вниманието си към нападащия и да изчака следващото развитие на събитията.

 

Кучето с уравновесен характер при угрозата от нападение ще отстъпи назад, няма да избяга, но няма и да се нахвърли върху нападателя до момента, в който за него или неговия стопанин опасността не стане съвсем очевидна.

 

следва : Флегматичният тип, доброто куче, злото куче , страхливото куче…