Идеалната порода, Външност и характер (част 3)

Жертви на модата

 

И така – под тип се разбира съвкупността от физически и психически особености на животното. На изложби, обаче, много често можете да срещнете кучета, които се движат като роботи с отсъстващ поглед, не намирайки сили да се преместят или пък обратно – нападат всичко край тях, което се движи.

 

Какво казва Кондрад Лоленц: “Даже тези развъждачи идеалисти, които по-скоро ще умрат, отколкото да ползват в развъдната си дейност кучета, неотговарящи на изискванията на стандарта, не забелязват етичното противоречие, което възниква при външно много красиви кучета с порочна психика. Те могат да направят компромис, решавайки на какво ще дадат предпочитание – на физиката или на психическите качества. Това не е голословно твърдение: опитът е показал, че различните породи кучета съхраняват присъщите им особености до тогава, докато не станат жертви на модата”.

 

                                         

  на снимката: Чехословашните вълчаци от р-к Black Sea Wolfdog на Руси Парчев

 

 

 

Феноменът мода трябва да бъде изключен от развъдната работа, за да може бултериерът да остане уверено в себе си куче, бордер териерът – да е решителен, руская борзая да е стремителна и бърза, бордер коли – готово винаги за работа, а мастифът – импозантен и спокоен. Не всичко е загубено, докато все още съществуват шотландски териери, които не се страхуват от сен бернари! Именно по този повод у мислещият кинолог възниква един въпрос.

Не е ли по-добре подборът да се води по преданност и храброст, отколкото по външни качества, при което кучето се оценява най-вече по модната прическа? Като говорим за храброст, тук не става дума за агресивни и неуверени кучета с явни психически отклонения. Те категорично се изключват от разплод. Нужно е да се обръща внимание на особеностите на поведението, защото чистопородното куче не трябва да бъде боязливо или хиперактивно неконтролируемо животно. При развъждането е необходимо ясно поставяне на целта и да се подбират само кучета, които могат да работят. Ако при развъждането се ползват кучета с порочна психика или просто глупави, както и неотчитането на наследствените заболявания, рискуваме да унищожим много породи.

 

 Особена отговорност носят развъждачите на работещите породи

 

Имено тук отклоненията от желателния тип означават, че кучето не може да изпълнява задачите си. Защитата на типа – това е основата на развъждането, неговото съхранение – съвместна работа на клубовете по породи, развъждачи, съдии и национални киноложки организации. Грамотният съдия може да направи много за съхранението на типа. Погледнете своето куче и го сравнете с кучетата, от които произхожда породата, благодарение на които се е установил определения тип. После си задайте въпроса: необходима ви е победа според текущата мода или вие искате най-ценните качества на породата да се съхранят в бъдещите поколения. От развъждачите се изисква воля и желание, от съдиите – честност и дълбоки познания.