Животните, които умират заради нас II

 

от Радостина Тонева

 

 

Мислете, когато влезете в аптеката….

 

 

 

Едно от видните имена, Клод Райс, вицепрезидент на Про Анима и директор на Изследователски отдел на Национален център за научни изследвания се бори за окончателен отказ от експериментите с животни.

 

Според него, прибягването до животното за извършване на биомедицински (ракови и други заболявания) и санитарни (токсичност) проучвания е не само ненужно, но и потенциално опасно.

 

Той привежда следните факти: ако се инжектира вируса на един макак, той ще стане серопозитивен, но няма да развие СПИН, ако му се инжектира вирус на хепатит В, един от 6 ще заболее, но леко и накрая – с вируса на Ебола – маймуната умира.

Следователно – в първия случай маймуната реагира съвсем различно от човека, във втория – донякъде идентично, при третия – съвсем еднакво.

 

Заключение: резултатите са съвсем непредвидими и подобни експерименти водят само до изразходване на колосални суми.

 

 

Очевидно изследователите са заинтересовани да ускорят изработването на заместващи методи, но в това отношение цялото общество трябва да играе роля – би било много идеалистично да се очаква, че съдбата на лабораторните животни създава загриженост у всекиго.

 

Чували ли сте това?

 

”Животното е машина и когато то крещи, явлението е еднакво с това на колелото което скърца.”

Това е казано от Декарт!

 

Истината е, че сравнително голям процент хора не биха

жестокост, тестове, животни

ползвали медикамент или продукт, който не е тестван върху животни. Дали това е цинизъм или е решителна липса на възпитание и на информация по този сложен въпрос? Нека всеки сам си зададе въпроса за последствията от своя избор: от изследователите се изисква не само да открият анти-СПИН ваксина, но и да изобретят чудо срещу бръчки, да спрат остаряването, де увеличат потентността, да измислят пастата за зъби, от която те ще са винаги блестящи …

 

Всеки път, когато се втурваме в аптеката дали си даваме сметка, че за всеки пуснат в продажба продукт 200 плъхове и зайци, 200 кучета 300 маймуни са били пожертвани за нас – за здравето ни или за консуматорския ни комфорт.

 

 

От клетката до компютъра

 

Методите, наречени алтернативни, позволяват в известен брой случаи напълно надеждни изследвания, било като въздействат върху животински или човешки клетъчни култури, било посредством информативни модели или медицински изображения, за да не се налага използването на животни за експерименти.

Някои от изследователите твърдят, че тези методи са достатъчно надеждни и не е необходимо да се прибягва до каквото и да е друго.

При сегашното състояние на знанията, някои учени предлагат смесен подход, но само за онези наистина много важни области, които засягат организма като цяло – епилепсия, смущения в съня, хормонално равновесие… И там, където е възможно, да се поощряват изследванията, които не си служат с животните като модел.